Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Dotace na obnovu nemovitých kulturních památek na 2020

Odbor investic a veřejných zakázek Městského úřadu Šternberk informuje vlastníky nemovitostí o možnosti požádat o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2020 s možností získat státní dotaci na obnovu objektů – kulturních památek, které se nacházejí na území Městské památkové zóny Šternberk a současně jsou zapsány ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek.

Dotace je přísně účelová a může být poskytnuta jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky (repase, restaurování), nikoli na modernizace a jiné práce, které nejsou pro uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky nezbytné (např. zateplování, vytápění, rozvody vody, kanalizace, nové typy oken a dveří, zřizování obytných podkroví). Obnova kulturní památky musí být dostatečně připravena tak, aby mohla být v roce 2020 včas zahájena a také ukončena. Vlastník se na obnově musí podílet minimálně 40% uznatelných nákladů pro příslušný rok.

K zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2020 musí být doloženy tyto doklady:

  1. žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Šternberka F-61-08-02
  2. závazné stanovisko orgánu státní památkové péče k obnově kulturní památky podle §14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  3. stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru aj., vydané podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
  4. rozpočet prací, které jsou předmětem záměru obnovy, rozčleněný na uznatelné a neuznatelné náklady
  5. fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže záměr obnovy

Žádosti o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2020 je možno podávat osobně nebo poštou do podatelny Městského úřadu Šternberk nejpozději do 31.10.2019.

 Informace k zařazení do Programu regenerace MPR a MPZ, žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Šternberka F-61-08-02 a soupis neuznatelných nákladů naleznete zde:

http://www.sternberk.eu/projekty-a-dotace/dotace-z-programu-regenerace-mpr-a-mpz.html

Informace poskytuje: Hana Polčáková, odbor investic a veřejných zakázek, MěÚ Šternberk, tel.: 585 086 306, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

mesto3B 460

 

 

 

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže