Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

V několika lokalitách města jsou nově opravené chodníky

V průběhu září proběhly opravy šternberských komunikací, a to hned v několika lokalitách. V Olomoucké ulici byly opraveny stávající chodníky a vjezdy. Původní povrch z betonové plošné dlažby a kamenné kostky byly nahrazeny novou betonovou zámkovou dlažbou a dlažbou ve vjezdech. Součástí byla výměna obrubníků a někde i úprava stávajících kamenných obrubníků. V průběhu stavebních prací bylo nutné řešit úpravu stávajících inženýrských sítí. Zakázku realizovala společnost KOMUNIKACE.CZ s. r. o., z Brna. Celková cena stavby je 962 229 Kč s DPH.

Dokončeny byly také úpravy  chodníků v ulicích Dukelské, Smetanové, Na Větrníku a Mánesově. Součástí této akce byla výměna stávajících obrubníků a provedení nového povrchu z betonové zámkové dlažby ve vjezdech k rodinným domům. Parametry chodníků zůstaly zachovány. V rámci akce došlo také k úpravám uličních vpustí. Na základě výběrového řízení stavbu  provedla společnost PRESBETON Nova, s. r. o., z Olomouce za  1.827.856 Kč s DPH. 

Olomoucka chodniky 460

1 Olo stav pred 2 Olo stav pred 3 Olo stav pred 5 Olo stav pred 7 Olo stav po

 8 Olo stav po 9 Olo stav po 10 Olo stav po 12 Olo stav po

13 Olo stav po 16 Olo stav po před opravou.jpg 1 před opravou.jpg 2

před opravou pred opravou 6 pred opravou 5 po oprave 8

po oprave 7 po oprave 6 po oprave 5 po oprave 1

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže