Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Na hřbitově je dokončena výstavba nového kolumbária

Informujeme občany a návštěvníky hřbitova ve Šternberku, že symbolicky v době, kdy jsme si připomenuli svátek Památky zesnulých, byla dokončena výstavba nového kolumbária, která byla započata začátkem měsíce června tohoto roku. 

Nové kolumbárium se nachází v areálu městského hřbitova ve Šternberku v sousedství stávající smuteční síně. Důvodem realizace nového kolumbária je skutečnost, že stávající kapacity v prostorách smuteční síně jsou již téměř vyčerpány a roste poptávka pozůstalých po prostorách pro ukládání uren.

Stavba kolumbária byla realizována podle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Blankou Zlamalovou. Skládá se ze sedmi od sebe oddělených jednoduchých výklenkových staveb. V těchto výklencích budou umístěny schránky pro uložení uren. Střecha kolumbária je plochá a ze tří stran ohraničena atikou s oplechováním, omítka je bílá. Podlaha výklenků i okolní zpevněné plochy jsou dlážděny žulovou kostkou. Součástí stavby byl rovněž nový chodník s asfaltovým povrchem, na okraji lemován dvouřádkem kamenných kostek. Na protilehlé straně kolumbária byly mezi stávající stromy osazeny nové lavičky.

Stavbu realizovala na základě výsledku výběrového řízení stavební firma Karel Zelinka z Hnojic. Za realizaci stavby zaplatilo město ze svého rozpočtu celkem 1.858.000 Kč.  

Město Šternberk dohodlo se zhotovitelem stavby takový režim stavebních prací, aby došlo k co nejmenšímu omezení návštěvníků hřbitova. Přesto děkujeme návštěvníkům hřbitova, že v období realizace prací dbali zvýšené opatrnosti a tolerovali drobná omezení v přístupu ke smuteční síni i v jejím bezprostředním okolí.

kolumbarium 460

0013 0014 IMG 20191101 141336

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže