Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Domácnosti získají zdarma nádoby na papíry a plasty

Město Šternberk nabízí občanům sběrné nádoby pro separaci plastu a papíru. Nádoby jsou poskytovány formou zápůjčky, a to na základě podané žádosti, kterou najdete ZDE.

Nádob je celkem 4000 (2400 na plast a 1600 na papír) a mají objem 240 litrů. Od 25. listopadu 2019 budou v areálu spol. Marius Pedersen, a. s., Uničovská 64, Šternberk od 8 hodin  vydávat barevné popelnice. Nádoby na plast a papír budou vyváženy jednou za měsíc. Pokud bude zjištěno, že je svoz nedostatečný, bude se svážet častěji.  

V prosinci se bude svoz obou komodit provádět v úterý 17. prosince 2019 od 6 hodin ráno, následně budou termíny svozů barevných popelnic uvedeny v kalendáři svozu odpadů, který každý rok vhazujeme občanům do schránek.

Tyto nádoby byly pořízeny v rámci projektu „Navýšení kapacit a rozšíření stávajícího systému pro oddělený sběr odpadů ve městě Šternberk“, registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0006590, financovaného z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3 – „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“, specifického cíle 3.2 – „Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů“.

kontejnery 460

kontejnery 2 kontejnery 1

 

logo eu

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže