Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Dotační programy na rok 2020 schváleny, přijímáme žádosti

Rada města Šternberka schválila dotační programy na rok 2020. Žadatelé o finanční podporu z rozpočtu města se mohou ucházet o financování svých projektových záměrů v těchto programech:

  1. oblast sociálních věcí, humanitární pomoci a zdravotnictví:

Podpora poskytovatelů sociálních služeb, humanitární pomoci a prorodinných aktivit

Podpora volnočasových aktivit a spolkového života v sociální oblasti

Podpora prevence drogových závislostí

  1. oblast sportu a volného času:

Podpora sportovní činnosti

Podpora pořadatelů sportovních akcí a volnočasových aktivit

  1. oblast kultury:

Podpora pořadatelů kulturních akcí

Podpora spolkového života a činnosti neprofesionálních uměleckých těles a souborů

  1. oblast cestovního ruchu

Podpora cestovního ruchu ve Šternberku

Žádosti o dotace v těchto programech lze podávat pouze v období 16. prosince 2019 až 6. ledna 2020 do podatelny Městského úřadu Šternberk (osobně, poštou). Podrobnější informace a požadavky na žadatele jsou uvedeny v příslušném dotačním programu.

Rada města také schválila program Podpora obnovy objektů v městské památkové zóně. Tento program umožní vlastníkům objektů, které se nacházejí v Městské památkové zóně Šternberk a nejsou kulturními památkami, ucházet se o dotaci na částečné financování svých záměrů obnovy a to ve třech opatřeních:

opatření 1: střecha, fasáda: odstraňování nežádoucích stavů objektu spočívající:

  • v obnově střechy včetně krovů a klempířských prvků
  • v obnově uliční fasády (průčelí) objektu, který má stavebně zajištěnu statiku a střechu vč. krovů a klempířských prvků

opatření 2: okna, dveře, výkladce: odstraňování nežádoucích stavů objektů spočívající:

  • v restaurování výplní směřujících do ulice (průčelí), tj. oken, vstupních dveří včetně portálu, výkladců

opatření 3: architektonické prvky: odstraňování nežádoucích stavů objektů spočívající:

  • v obnově architektonických prvků směřujících do ulice, např. balkón, arkýř, schodiště

Žádosti o dotace v tomto programu lze podávat pouze v období od 3. do 24. února 2020.

Tato lhůta je stanovena s ohledem na to, aby se případní žadatelé mohli na podání dostatečně připravit; mezi povinné přílohy žádosti patří platné závazné stanovisko orgánu památkové péče k záměru obnovy nebo smlouva o dílo s realizátorem prací. Podrobnější informace a požadavky na žadatele jsou uvedeny v dotačním programu.

letecky mesto 460

Vyhlášené programy a formuláře žádostí jsou uvedeny zde:

https://www.sternberk.eu/mesto-sternberk/projekty-a-dotace/dotace-z-rozpoctu-mesta/5132-dotacni-programy-na-rok-2020.html

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže