Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

 • Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

  Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

 • Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Využíváte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka?

  Využíváte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka?

Obsah webu Šternberk.eu

Žádosti o dotace na příští rok přijímáme do 10. ledna 2022

Rada města Šternberka 25. října 2021 schválila dotační programy na rok 2022. Žadatelé o finanční podporu z rozpočtu města se mohou ucházet o financování svých projektových záměrů v těchto programech:

1. oblast sociálních věcí, humanitární pomoci a zdravotnictví:

Podpora poskytovatelů sociálních služeb, humanitární pomoci a prorodinných aktivit

Podpora volnočasových aktivit a spolkového života v sociální oblasti

Podpora prevence drogových závislostí

2. oblast sportu a volného času:

Podpora sportovní činnosti

Podpora pořadatelů sportovních akcí a volnočasových aktivit

3. oblast kultury:

Podpora pořadatelů kulturních akcí

Podpora spolkového života a činnosti neprofesionálních uměleckých těles a souborů

4. oblast cestovního ruchu

Podpora cestovního ruchu ve Šternberku

Žádosti o dotace v těchto programech lze podávat pouze v období od 20. prosince 2021 do 10. ledna 2022 do podatelny Městského úřadu Šternberk (osobně, poštou). Podrobnější informace a požadavky na žadatele jsou uvedeny v příslušném dotačním programu.

Rada města také schválila program Podpora obnovy objektů v městské památkové zóně. Tento program umožní vlastníkům objektů, které se nacházejí v Městské památkové zóně Šternberk a nejsou kulturními památkami, ucházet se o dotaci na částečné financování svých záměrů obnovy a to ve třech opatřeních:

opatření 1: střecha, fasáda: odstraňování nežádoucích stavů objektu spočívající:

 • v obnově střechy včetně krovů a klempířských prvků
 • v obnově uliční fasády (průčelí) objektu, který má stavebně zajištěnu statiku a střechu vč. krovů a klempířských prvků

opatření 2: okna, dveře, výkladce: odstraňování nežádoucích stavů objektů spočívající:

 • v restaurování výplní směřujících do ulice (průčelí), tj. oken, vstupních dveří včetně portálu, výkladců

opatření 3: architektonické prvky: odstraňování nežádoucích stavů objektů spočívající:

 • v obnově architektonických prvků směřujících do ulice, např. balkón, arkýř, schodiště

Žádosti o dotace v tomto programu lze podávat pouze v období od 10. ledna do 10. února 2022.

Tato lhůta je stanovena s ohledem na to, aby se případní žadatelé mohli na podání dostatečně připravit; mezi povinné přílohy žádosti patří platné závazné stanovisko orgánu památkové péče k záměru obnovy nebo smlouva o dílo s realizátorem prací. Podrobnější informace a požadavky na žadatele jsou uvedeny v dotačním programu.

Vyhlášené programy a formuláře žádostí jsou uvedeny zde:

Dotace z rozpočtu města - Šternberk - oficiální informační portál města (sternberk.eu)

letecky mesto 460

 

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2021:
13 479


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky