Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Do nádob na bioodpad patří pouze bio, nic jiného!

Při několika posledních svozech bioodpadu bylo zjištěno ukládání směsného komunálního odpadu do vypůjčené nádoby na bioodpad. Dovolujeme si upozornit, že vypůjčitel je povinen ukládat do bioponádoby pouze biologicky rozložitelný odpad ze zahrady a domácnosti, a to zejména kuchyňský odpad rostlinného původu (zbytky ovoce a zeleniny), trávu, listí, uvadlé květiny, třísky, piliny, vaječné skořápky, kávové zbytky, čajové sáčky apod.

Do bionádob nelze ukládat směsný komunální odpad a dále odpady, které nejsou vhodné pro další využití bioodpadu (kompostování), a to zejména kosti a odpady z masa, mléčné produkty, omáčky, tuky, majonézy, cigaretový popel a nedopalky, obsah sáčků z vysavače prachu, časopisy, popel z uhlí, plasty, kovy, sklo, kameny apod.

Vyskytne-li se v bionádobě odpad, který není biologicky rozložitelným odpadem, bionádoba nebude svozovou společností svezena, na toto porušení bude upozorněn orgán odpadového hospodářství a nádoba bude vypůjčiteli odebrána.

bio 002 460

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže