Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Výstavba nové požární stanice za hřbitovem se přiblížila

V pondělí 10. prosince 2019 uzavřel místostarosta Jiří Kraus společně s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje (dále jen HZS) zastoupeným ředitelem Karlem Koláříkem darovací smlouvu, jejímž předmětem byl bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví města (areál bývalého CO skladu za hřbitovem směrem na Babice) do vlastnictví HZS.

Výše uvedené nemovitosti budou využity společně s přilehlým pozemkem k výstavbě nové hasičské zbrojnice. Tento majetkoprávní kontrakt navazuje na v říjnu tohoto roku uzavřené smlouvy týkající se vzájemné spolupráce mezi městem Šternberk a HZS, které přispějí k realizaci této významné investice. Tehdy se jednalo o smlouvu o zajištění plnění úkolů jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šternberka a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění plnění úkolů této jednotky.

Výstavbou nové požární stanice se vytvoří prostor pro umístění potřebné a moderní požární techniky, což významnou měrou přispěje k poskytnutí včasné a efektivní pomoci občanům města Šternberka a okolí. Novostavba požární stanice bude zároveň vyhovovat i budoucím potřebám HZS s výhledem na několik desítek let.

Následného jednání po podpisu darovací smlouvy se rovněž zúčastnili zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby se prodiskutovaly možnosti a návrhy majetkoprávní kompenzace vůči městu Šternberk za poskytnuté pozemky pro výstavbu nové hasičské zbrojnice. 

hasici 460 copy copy

20191209 100255 resized 002 copy 20191209 100306 resized 002

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže