Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

První etapa rekonstrukce průtahu Věžní je hotová

První etapa rekonstrukce ulice Věžní je hotová. Stavba s názvem „II/444 Šternberk – průtah“ byla realizována od křižovatky s ulicí Olomouckou po křižovatku s ulicí Nádražní, rekonstrukce byla zahájena 9. září 2019.

Ve čtvrtek 19. prosince 2019 byla ve výše uvedeném úseku Věžní ulice uvedena do provozu silnice II/444, která je investicí Olomouckého kraje. V souvislosti se zprovozněním tohoto úseku byly otevřeny také nové místní komunikace pro pěší a část smíšené komunikace pro pěší a cyklisty. Tyto stavby hradilo město Šternberk ze svého rozpočtu. Vybudovány byly také nové dopravní ostrůvky pro chodce, které mají za úkol bezpečné převedení chodců. Dopravní ostrůvky se nacházejí v místě u obchodního domu Lidl a u provozovny Ptáček. Dále je lokalita doplněna novým veřejným osvětlením a rozsáhlými terénními úpravami okolních ploch.

Stavba bude pokračovat na jaře roku 2020 II. etapou, která končí za železničním nadjezdem při odbočení vpravo, ve směru na Uničov. V této etapě budou kromě nové silnice II/444 a nových podélných parkovacích stání, vybudovány i dvě okružní křižovatky, a to s ulicemi Nádražní a Uničovskou. Opraven bude také most přes Sitku a železniční nadjezd.  Součástí stavby budou nové komunikace pro pěší a smíšené komunikace pro pěší a cyklisty a nové veřejné osvětlení.

Jedná se o projekty financované z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, výše dotace činí 85 % ze způsobilých výdajů.

Názvy projektů:

Chodník včetně přechodů podél II/444 ve Šternberku
Smíšená stezka podél II/444 ve Šternberku

vezni 460 copy

Logo SFDI 002

1 vezni copy 2 vezni copy 3 vezni copy 5 vezni copy 6 vezni copy 7 vezni 8 vezni 9 vezni 10 vezni 

 

Odkaz na související článek

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže