Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Připomínkujte návrh zprávy o územním plánu do 25. března

Odbor stavební Městského úřadu Šternberk jako úřad územního plánování zahájil projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Šternberk v uplynulém období, které je vymezeno od 02/2014 do 12/2019. Povinnost pořízení zprávy vyplývá ze stavebního zákona.

Účelem zprávy je zejména vyhodnotit, zda lze i nadále v souladu s územním plánem naplňovat koncepční zásady rozvoje řešeného území a ochrany jeho hodnot, zda je využití území, resp. jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, územním plánem vymezeno a definováno vhodně a účelně, do jaké míry jsou plochy změn navržené územním plánem využity a také vyhodnocení potřeby pořízení změny územního plánu.

Zpráva o uplatňování územního plánu bude po ukončení projednání předložena ke schválení Zastupitelstvu města Šternberka na jeho dubnové zasedání.

S projednávaným návrhem Zprávy o uplatňování Územního plánu Šternberk za uplynulé období je možné se seznámit do 25. března na odboru stavebním Městského úřadu Šternberk, návrh zprávy je rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webové adrese www.sternberk.eu (pod odkazem „úřední deska“). V uvedené lhůtě může každý u odboru stavebního podat k návrhu zprávy písemné připomínky.   

stavebni 460

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže