Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Změna dopravního značení v Husově ulici ve Šternberku

Vážení občané, změna dopravního značení (zákaz stání) v Husově ulici byla akutně vyvolána společnou žádostí Nemocnice Šternberk a Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Vozy rychlé záchranné služby se v Husově ulici dostávají do kolize s protijedoucími vozidly, a v některých případech musely tyto vozy ulicí i couvat zpět. Takovou žádost nemůžeme přehlížet.

Zvažovali jsme jako kompenzaci za zrušená stání, vybudování parkovacích míst v ulici Kozinově, což se však již nyní potýká s negativním ohlasem z důvodu rušení veřejné plochy zeleně.

Z tohoto důvodu jsme dnes požádali Zdravotnickou záchrannou službu Olomouckého kraje a Nemocnici Šternberk o nové projednání celého problému a v příštím týdnu budeme hledat další řešení, které bude zřejmě spočívat v systému jednosměrného provozu některých ulic (Husova, Poděbradova).

Upozorňujeme však již nyní, že připravujeme celkovou rekonstrukci ulice Generála Eliáše, což bude znamenat, že po určitou dobu, v odhadu několika měsíců, bude ulice Husova jedinou příjezdovou a výjezdovou komunikací do celé lokality. To s sebou přinese zvýšený provoz na této ulici a s jistotou i zákaz stání na komunikaci po dobu rekonstrukce.

Město Šternberk

Původně zveřejněná zpráva: 

Informujeme veřejnost, že došlo ke změně dopravního značení v Husově ulici ve Šternberku. Na této obousměrné místní komunikaci o šířce 6 metrů bylo doposud tolerováno jednostranné podélné parkování vozidel. Řada zaparkovaných vozidel je na dvou místech přerušena vodorovným značením V12a (žlutá klikatá čára) pro možnost vyhnutí protijedoucích vozidel. Tento stav je však již delší dobu neúnosný.

V současné době probíhá v areálu nemocnice Šternberk výstavba nového pavilonu interny a v rámci této stavby byla přemístěna i základna vozidel Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje na ulici Jívavskou vedle lékárny. Tato vozidla nyní vyjíždějí na Jívavskou, Poděbradovu a dále po Husově ulici na silnici I/46 Olomoucká.  V ulici Husově tak nyní často dochází k situaci, kdy sanitky i se zapnutými majáky musí pustit protijedoucí vozidlo, jelikož zde nemají dostatek prostoru na vyhnutí. Tento stav již byl připomínkován vedením nemocnice i záchranné služby.

K nárůstu provozu v Husově ulici došlo i díky výstavbě nového parkoviště v areálu nemocnice a výjezdu vozidel na Husovu (přestože se zde snažíme omezit průjezd nákladních vozidel stavby). I v budoucnu počítáme s tím, že ulice Husova zůstane obousměrná. Zjednosměrnit by se měla část ulice Poděbradovy mezi Husovou a generála Eliáše.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem  je v ulici Husově osazeno dopravní značení pro oboustranný zákaz stání vozidel.

Pro zlepšení situace s parkováním město zvažuje možnost výstavby parkoviště pro cca 20 vozidel na části stávající travnaté plochy v křižovatce ulic Husovy a Kozinovy.

V případě jakýchkoli dotazů můžete kontaktovat odbor investic a veřejných zakázek

husova 460

H1 002 H2 002

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže