Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Plán otevření škol a školských zařízení ve Šternberku  

V úterý 5. května 2020 proběhlo na radnici setkání ředitelů základních škol a školských zařízení ve Šternberku se starostou Stanislavem Orságem a místostarosty Jiřím Krausem a Liborem Šamšulou. Porada byla svolána v souvislosti s plánovaným znovuotevřením základních škol a školských zařízení dle rozhodnutí vlády ČR.

Od 11. května 2020 je dle usnesení vlády č. 491 ze 30. dubna 2020 možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.  Od 11. května 2020 je také možná osobní přítomnost ve škole při výuce na základních uměleckých školách, opět platí, že výuka může probíhat ve skupinách max. 15 osob.  Obnovena bude k 11. květnu 2020 také činnost středisek volného času (Dům dětí a mládeže Šternberk), opět skupiny max. 15 osob. 

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo pro školy a školská zařízení metodické pokyny pro stanovení provozních podmínek zařízení, které se vztahují na základní provozní podmínky po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření  a doporučení. S řediteli byly tyto metodické pokyny projednány a ti potvrdili, že je v jejich možnostech umožnit za daných opatření osobní přítomnost žáků ve školách a školských zařízeních. 

Upozorňujeme rodiče dětí, že pro žáky 9. ročníků nebudou zajišťovány školní jídelnou obědy. Pro žáky prvních stupňů základních škol bude školní jídelna zajišťovat teplý oběd bez výběru jídel (pouze nabídka jednoho jídla), obědy budou muset rodiče žáků přihlašovat v dosavadním systému (za normální situace byli žáci přihlášeni automaticky), přihlašování bude možné od pondělí 18. května 2020. Aktuální informace budou vždy zveřejněny na internetových stránkách školní jídelny.

Sledujte prosím webové stránky škol a školských zařízení, veškeré potřebné informace pro přítomnost žáků v těchto zařízeních budou postupně zveřejňovány. Upozorňujeme rodiče žáků, že při prvním vstupu do školy budou dokládat čestné prohlášení (viz příloha) podepsané zákonným zástupcem žáka. Toto čestné prohlášení bude vyvěšeno i na webových stránkách škol a bude k dispozici i v tištěné podobě pro zákonné zástupce žáků ve školách.

Osobní přítomnost žáků ve školách byla zakázána od 11. března 2020 mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které rozhodlo o přerušení výuky na základních a středních školách. Vláda pak svým usnesením z 12. března 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu i v základních uměleckých školách a střediscích  volného času do odvolání.  

deti 460 copy 

pdfHarmonogram uvolnění škol a školských zařízení pdfČestné prohlášení

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže