Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

 • Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

  Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

 • Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Využíváte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka?

  Využíváte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka?

Obsah webu Šternberk.eu

Šternberk bude mít další nádoby na bioodpad

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Mikroregion Šternbersko, získá město Šternberk 100 ks nádob na bioodpad. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů. Bioodpad je surovina, ze které lze dělat kompost, nemusí tedy končit bez využití na skládkách. Okolní obce zavádějí díky výše uvedené podpoře kompletní systém svozu tříděného odpadu od domu (papír+plast+bio), Šternberk tento systém využívá již 2 roky a bylo potřeba pouze doplnit nádoby na bioodpad. Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

Upozorňujeme, že do nádob na bio nepatří igelitové pytle. Tyto pytle se nerozloží a pracovníci kompostárny musí z pytlů bio vysypávat. Proto žádáme občany, aby vkládali bioodpad přímo do nádoby bez pytlů. Pokud bude nadále bio ve velkém množství v pytlích, svozová společnost nádoby nevysype.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Občané, kterým není lhostejný způsob nakládání s odpadem, kteří chtějí přispět ke zvýšení procentuálního podílu množství vytříděného odpadu a ukázat, že cesta ke zlepšení životního prostředí vede přes osobní přístup a zapojení do systému odděleného sběru ve svém městě, požádat o separační nádoby a ty si ve stanovených termínech vyzvednout. Formuláře žádostí je možné získat na https://www.sternberk.eu/mestsky-urad/informace-z-odboru/odbor-zivotniho-prostredi/formulare.html

Šternberk panorama

 Logo fond

Logo EU

 

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2021:
13 479


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky