Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Oprava průtahu pokračuje, uzavírka od 1. 7. do 19.10.

V souvislosti s pokračováním druhé etapy opravy průtahu Šternberkem, v rámci akce „II/444 Šternberk – průtah, II. etapa“, upozorňujeme veřejnost na uzavírku od křižovatky s ulicí Uničovskou směrem na nadjezd, která potrvá od 1.  července do 19. října 2020.  Po dobu uzavírky bude zachován přístup do sběrného dvora společnosti Marius Pedersen a garáží. Dokončení celé stavby je v plánu do 12. prosince 2020.

Akci realizují společně Olomoucký kraj a město Šternberk, druhá etapa navazuje na již dokončenou část. Stavba řeší celkové stavební úpravy ulice Věžní, a to v úseku od křižovatky s ulicí Nádražní a končí za železničním nadjezdem, před odbočením ve směru na Uničov. Součástí druhé etapy budou, kromě nové silnice II/444 a nových podélných parkovacích stání, také nově vybudovány dvě okružní křižovatky, a to s ulicemi Nádražní a Uničovskou. Opraveny budou také mosty přes Sitku a železniční trať. Vzniknou nové chodníky a smíšené komunikace pro pěší a cyklisty. Součástí stavby je nové  veřejné osvětlení, souvislé oplocení podél silnice a rozsáhlé sadové úpravy okolních ploch. Změny vyvolané stavbou pak řeší několik přeložek stávajících inženýrských sítí, např. kanalizace, vodovodu, plynovodu ČEZ a CETIN.

Na základě výběrového řízení a uzavřené smlouvy o dílo budou stavební práce realizovat Společnost PORR a. s. a COLAS CZ, a. s. z Prahy.  

Akce je spolufinancovaná v rámci projektů: „Smíšená cyklostezka podél II/444 ve Šternberku – ISPROFOND 5718510086“ a „Chodník včetně přechodů podél II/444 ve Šternberku – ISPROFOND 5717510147“ z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.


Fotografie křižovatky ulice Uničovská a Věžní

Logo Státní fond dopravní infrastruktury

Bližší informace o průběhu celé uzavírky naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-ii-444-ul-vezni-a-ul-unicovska-ve-sternberku/

mapa ulice Věžní mapa dopravní značení objížďky mapa dopravní značení objížďky mapa dopravní značení objížďky 

ikona pdf dokumentuAutobusová doprava po dobu uzavírky ikona pdf dokumentujízdní řád 1 ikona pdf dokumentujízdní řád 2 ikona pdf dokumentujízdní řád 3 ikona pdf dokumentujízdní řád 4 ikona pdf dokumentujízdní řád 5 ikona pdf dokumentujízdní řád 6 ikona pdf dokumentuŠternberk uzavírka 1.7. - 19.10.2020

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže