Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

 • Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

  Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

 • Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Využíváte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka?

  Využíváte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka?

Obsah webu Šternberk.eu

Zahájili jsme stavební úpravy přednádraží ve Šternberku

Ve Šternberku byly zahájeny stavební práce na úpravě přednádražního prostoru v návaznosti na modernizovanou ulici Věžní a aktuálně probíhající elektrifikaci železniční tratě. V přednádraží budou vybudovány nové komunikace a zpevněné plochy pro vozidla i pro pěší. Celý prostor je řešen jako bezbariérový. V lokalitě přibydou parkovací  místa a chodci se budou  bezpečněji pohybovat díky novému propojení ulice Věžní a autobusového nádraží s železniční budovou. Nové parkoviště bude mít kapacitu 94 parkovacích míst, z toho 5 míst bude určeno pro osoby tělesně postižené. 

Součástí díla je nové veřejné osvětlení a digitální informační panel pro vlakovou a autobusovou dopravu.

V rámci rozsáhlých terénních úprav je v plánu výsadba vzrostlých stromů, keřů a trvalkových výsadeb. V bezprostřední blízkosti výpravní budovy nádraží budou například vysazeny dva dominantní platany. V prostoru parkoviště a podél chodníku u rampy vysadíme jerlíny. Ve východní části přednádraží se počítá s výsadbou keřů, které oddělí prostor od rušné ulice Věžní.

Lokalita bude doplněna bohatým mobiliářem, návštěvníci budou moci využít 8 parkových laviček, 5 odpadkových košů a 18 stojanů na kola. 

Realizace stavby si vyžádá také některé přeložky stávajících inženýrských sítí. Konkrétně se jedná o přeložky kabelových tras společností ČEZ a CETIN.

Na základě výběrového řízení a uzavřené smlouvy o dílo, bude stavební práce realizovat společnost Online-olin s. r. o. ze Šternberka. Dokončení díla je předpokládáno v září 2021. Celkové náklady za provedení stavby činí 17,5 mil. korun včetně DPH, z toho získaná dotace 14,7 mil. korun. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu:  „Šternberk – revitalizace přednádražního prostoru“, CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014500. 

Revitalizace přednádražního prostoru ve Šternberku

 Logo MMR a EU

 048 059 065

vykres copy

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2021:
13 479


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky