Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

 • Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

  Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

 • Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Využijte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka

  Využijte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka

Obsah webu Šternberk.eu

ZŠ Svatoplukova: nově opravené učebny za 13 milionů

Současná doba, spojená s řešením epidemie covid-19, přinášela potíže. A ne mnoho dobrého. Najdou se však pozitiva, která nám všem udělají radost. Takovýmto pohlazením pro mě, kolegy, žáky a jejich rodiče je zcela jistě dokončení projektu podpořeného dotací z výzvy Integrovaného regionálního operačního programu č. 47: Infrastruktura základních škol, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003008 s názvem Výstavba a modernizace specializovaných učeben na ZŠ Svatoplukova ve Šternberku. 

Někdy v letech 2003-2004 se kompletně rekonstruovala a dostavovala tehdy stařičká, na pokraji havarijního stavu se nacházející, školní budova v ulici Sadové. Její oprava a investované prostředky vytvořily krásné a účelné místo pro vzdělání našich nejmladších žáků.

Bohužel poslední etapa, spojená s dostavbou učeben v podkroví, se nepodařila tehdy zajistit. Více než 15 let se snažila škola se svým zřizovatelem tento plán dokončit. Na začátku roku 2020 jsme obdrželi zprávu, že město Šternberk uspělo s dotační žádostí na vybudování učeben v podkroví a na dokončení bezbariérových úprav budovy. Byla to pro nás úžasná zpráva.

Realizace projektu začala v červnu 2020. Nyní je vše hotovo. Jsou dokončeny stavební úpravy, nově vzniklé učebny jsou vybaveny nábytkem, lavicemi, učebními pomůckami, IT technikou.  Staré české přísloví říká, že vše zlé je pro něco dobré. V případě covidového období, převažující distanční výuky, pak to dobré je v tom, že stavební práce, pokud by probíhaly za plného běhu klasické prezenční výuky, by přinášely mnoho potíží, střetů a problémů. Tím, že ve školní budově bylo méně dětí, či žádné, se tato negativa tlumila a nevznikala.

Rád bych vám tímto poskytl pár fotografií z dokončení tohoto projektu. Máme v plánu, jak nám to doba dovolí, seznámit a pochlubit se veřejnosti. A to formou dne otevřených dveří s kulturním programem našich dětí. Kdy to však bude, nevím. Věřím však, že brzy. Však se už naše učitelky a děti těší do těchto nových tříd.

Máme novou učebnu pro výuku přírodních věd a kombinovanou učebnu se zaměřením na technické a řemeslné předměty a komunikaci v cizích jazycích. Součástí učebny sloužící pro pracovní činnosti je přípravna pro pracovní činnosti, tzv. cvičná kuchyňka. Máme také nový výtah, který umožňuje bezproblémový pohyb po celé budově, tedy i do všech nově vybudovaných učeben.

A kolik to všechno stálo? Celkové náklady projektu dosáhly téměř 13 milionů korun, dotace z programu IROP činila 11,3 milionů korun.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří za tímto posunem školy stojí. Vedení města, úředníkům, stavebnímu dozoru a samozřejmě i realizačním a dodavatelským firmám.

S přáním všeho dobrého                                      

Mgr. Jaromír Sedlák, ředitel školy

ZŠ Svatoplukova - ilustrační foto

IMGL0266 IMGL0278 IMGL0288 IMGL0295 IMGL0308 IMGL0317 IMGL0338

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2021:
13 479


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky