Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

 • Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

  Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

 • Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Využíváte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka?

  Využíváte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka?

Obsah webu Šternberk.eu

Šternberk - revitalizace přednádražního prostoru

Město Šternberk získalo rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Šternberk - revitalizace přednádražního prostoru“, reg. č. CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0014500 z Integrovaného regionálního operačního programu.
Logo MMR a EU

Projekt je zaměřen na implementaci specifického cíle SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy prioritní osy PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem projektu je vytvořit funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro přemisťování osob a nákladů, které nebudou v rozporu s udržitelnou spotřebou přírodních zdrojů, sníží zátěž životního prostředí a eliminují negativní vlivy na lidské zdraví. Hlavní dílčí cíle projektu: - posílit přepravní výkony veřejné dopravy, - snížit zátěže plynoucí z IAD, -

zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání. Doplňkové dílčí cíle projektu: - zajistit potřeby specifických skupin obyvatel v dopravě, - zajistit bezpečnost a bezbariérovost dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, - využít potenciál nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil, vytvořit podmínky pro mobilitu a optimalizaci sítě cyklostezek a cyklotras.

Realizace projektu bude ukončena nejpozději do září 2022.

 

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2021:
13 479


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky