Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Profil zadavatele - archiv do 12.11.2012

 


Informace o veřejných zakázkách

 

Zveřejněny zakázky nad 1.000.000 Kč bez DPH a stavební nad 3.000.000 Kč bez DPH, veřejné zakázky malého rozsahu jsou zveřejněny v sekci veřejné zakázky.


 
Název VZ: Město Šternberk - úklidové služby v budovách Městského úřadu Šternberk
Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení: 12.10.2012
Lhůta pro podání: 31.10.2012
Stav: zahájeno
Detaily:
Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Krycí list
Výpočet ceny
Smlouva
Náplň práce
Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
Výkaz výměr
Formulář pro hodnocení nabídek
Dodatečné informace č. 1


Název VZ: Zajištění služeb v oblasti kultury pro město Šternberk
Druh řízení: veřejná zakázka malého rozsahu
Datum zahájení: 21.9.2012
Lhůta pro podání nabídek: 5.10.2012
Stav: ukončeno
Detaily:
vyzva_k_podani_nabidky.pdf 107.98 Kb
sluzby_v_oblasti_kultury.pdf 132.74 Kb

Název veřejné zakázky: Šternberk - Výstavba mateřské školy v lokalitě Světlov - zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury
Druh řízení: otevřené
Datum zahájení: 17.7.2012
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 10.8.2012
Evidenční číslo ve Věstníku VZ: 219250
Stav: ukončeno
Detaily:
pruvodni_zprava_pd.pdf 251.63 Kb
oduvodneni_verejne_zakazky.pdf 455.18 Kb
propocet_stavby.xls 164.50 Kb
svazek1_podminky_a_pozadavky_pro_zpracovani_nabidky.pdf 649.73 Kb
svazek1_priloha-kryci_list_nabidky.pdf 76.36 Kb
svazek2_pozadavky_zadavatele_na_kvalifikaci_dodavatele.pdf 605.68 Kb
svazek2_priloha-_formular_pro_uvedeni_referencnich_projektu.pdf 65.39 Kb
svazek2_priloha-formular_pro_uvedeni_referencnich_staveb.pdf 74.65 Kb
svazek3a_obchodni_podminky_na_zhotoveni_projektove_dokumentace.pdf 673.72 Kb
svazek3b_obchodni_podminky_na_provedeni_stavby.pdf 664.97 Kb
dodatecne_informace_c.1_k_zadavacim_podminkam.pdf 469.48 Kb
dodatecne_informace_c.2_k_zadavacim_podminkam.pdf 478.36 Kb
dodatecne_informace_c3_k_zadavacim_podminkam.pdf 497.87 Kb
Smlouva o dílo - stavba 8.87 Mb
Smlouva o dílo - projektová dokumentace 3.43 Mb
Smlouva o dílo - projektová dokumentace - příloha 1. část 9.38 Mb
Smlouva o dílo - projektová dokumentace - příloha 2. část 4.05 Mb
Zpráva zadavatele o průběhu zadání veřejné zakázky

Název VZ: Šternberk - úprava koryta toku Grygava
Druh řízení: veřejná zakázka malého rozsahu
Datum zahájení: 1.6.2012
Lhůta pro podání nabídek: 18.6.2012
Stav: ukončeno
Detaily:
uprava_koryta_toku_grygava.pdf 130.76 Kb
smlouva_o_dilo_grygava.pdf 719.62 Kb


Veřejná zakázka: Stavební úpravy objektu Mateřské školy Komenského 44, Šternberk
Druh řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu
Datum zahájení: 23.5.2012
Lhůta pro podání nabídek: 11.6.2012
Stav: Ukončeno
Detaily:  
smlouva_o_dilo.pdf 7.12 Mb


Název veřejné zakázky: Podnikatelský inkubátor Šternberk - Rámcová smlouva na služby spojené s provozem objektu
Druh řízení: veřejná zakázka na služby - podlimitní
Datum zahájení: 30. 3. 2012
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 16. 4. 2012 10:00 hod.
Stav: ukončeno - 21. 7. 2012 podepsána Rámcová smlouva
Detaily:
ramcova_smlouva_pi_21-07-2012.pdf 6.46 Mb


Název VZ: Regenerace promenádních alejí ve Šternberku a místních částech - II. etapa
Druh řízení:otevřené
Datum zahájení: 14.3.2012
Lhůta pro podání: 4.6.2012
Stav: ukončeno
Detaily:
smlouva_o_dilo_-_regenerace_promenadnich_aleji.pdf 3.08 Mb
priloha_a_sod.pdf 4.71 Mb
pisemna_zprava_o_zakazce.pdf 841.80 Kb
dodatek_c1_sod_regenerace.pdf 339.08 Kb


Název VZ: Město Šternberk - Stavební práce malého rozsahu charakteru stavební údržby a oprav nemovitostí
Druh řízení: zakázka malého rozsahu
Datum zahájení: 26.3.2012
Lhůta pro podání: 16.4.2012
Stav: ukončeno
Detaily: 
Oznámení o zadání veřejné zakázky: Město Šternberk - Stavební práce malého rozsahu charakteru stavební údržby a oprav nemovitostí 111.15 Kb
Rámcová smlouva o dílo 348.03 Kb


Název VZ: Město Šternberk - Klempířské a pokrývačské práce malého rozsahu charakteru stavební údržby a oprav
Druh řízení: zakázka malého rozsahu 
Datum zahájení: 26.3.2012 
Lhůta pro podání: 16.4.2012 
Stav: ukončeno 
Detaily:  
Oznámení o zadání veřejné zakázky: Město Šternberk - Klempířské a pokrývačské práce malého rozsahu charakteru stavební údržby a oprav nemovitostí 112.47 Kb
Rámcová smlouva o dílo 337.92 Kb
Příloha č.1 SOD 182.48 Kb


Název VZ: Město Šternberk - Stavební práce malého rozsahu - komunikace, inženýrské sítě, stavební údržba a terénní úpravy pozemků
Druh řízení: zakázka malého rozsahu 
Datum zahájení: 26.3.2012 
Lhůta pro podání: 16.4.2012 
Stav: ukončeno 
Detaily:  
Oznámení o zadání veřejné zakázky: Město Šternberk - Stavební práce malého rozsahu - komunikace, inženýrské sítě, stavební údržba a terénní úpravy pozemků 111.78 Kb
Rámcová smlouva o dílo 848.20 Kb
Příloha č.1 SOD 182.68 Kb


Název VZ: Vnitřní integrace úřadu
Druh řízení: zakázka malého rozsahu
Datum zahájení: 9.3.2012
Lhůta pro podání: 20.3.2012
Stav: ukončeno

Příloha: pdfKupní smlouva


Název VZ: Rámcová smlouva na tiskové a kopírovací služby
Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení: 2.3.2012
Lhůta pro podání: 19.3.2012
Stav: ukončeno
Detaily:

smlouva_o_najmu.pdf
 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže