Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Šternberk – Požární stanice – projektová dokumentace

 

Název zakázky Šternberk – Požární stanice – projektová dokumentace
Předmět zakázky Zakázka na služby (projektové práce)
Charakteristika předmětu zakázky Předmětem veřejné zakázky je dílo – projektová dokumentace stavebních úprav požární stanice Šternberk. PD bude řešit novostavbu garáží a technického zázemí odborných služeb požární stanice Šternberk - nutné demolice stávajících objektů, výstavbu garáží pro požární techniku, zázemí pro činnosti chemické a technické služby, strojní služby, skladování PHM a umístění záložního zdroje na požární stanici Šternberk. Projektová dokumentace bude zohledňovat i případná omezení ve vazbě na ochranná pásma a územně plánovací dokumentaci. Požadovaný “Obsah řešení (stavební program)“ – viz část 05 ZD.
Zahájení zadání 08.02.2017
Nabídky do 23.02.2017 do 11:00 hod.
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky Zadavatel si vyhrazuje neuvádět
Vysoutěžená hodnota zakázky  
Hodnota realizované zakázky  
Konec záruční doby  
Poznámka

 

Připojené soubory


pdfText výzvy (textová část zadávací dokumentace)
docKrycí list
docxObchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo
docČestné prohlášení ZKP
docČestné prohlášení TKP
docObsah řešení (stavební program)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže