Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Domov pro seniory Šternberk – oprava zdroje tepla

 

Název zakázky

Domov pro seniory Šternberk – oprava zdroje tepla

Předmět zakázky Zakázka na stavební práce
Charakteristika předmětu zakázky Předmětem díla je výměna stávajících zdrojů tepla – plynových spotřebičů za nový zdroj tepla 2x plynový kondenzační kotel 2x 10,0-35,0 kW ve stávající místnosti pro umístění spotřebičů, bez stavebních a dispozičních změn. V rámci stavebních úprav budou řešeny nové prostupy přes strop a střešní rovinu, které nijak neovlivní statiku objektu.
Vzhledem k rozsahu navržených stavebních úprav nebude dotřena mechanická odolnost ani stabilita objektu.
Zahájení zadání 28.05.2018
Nabídky do 11.06.2018 do 12hod.
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky Zadavatel si vyhrazuje neuvádět
Vysoutěžená hodnota zakázky  
Hodnota realizované zakázky  
Konec záruční doby  
Poznámka

 

Připojené soubory

zipKompletní zadávací dokumentace

 

  

 

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže