Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Pojištění majetku města a odpovědnosti za újmu

 

Název zakázky Pojištění majetku města a odpovědnosti za újmu
Předmět zakázky Zakázka na služby
Charakteristika předmětu zakázky

Předmětem zakázky je pojištění nemovitého a movitého majetku zadavatele specifikovaného v zadávací dokumentaci za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci, pojištění odpovědnosti za újmu zadavatele dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, pojištění odpovědnosti všech členů zastupitelstva za újmu způsobenou obci porušením právní povinnosti vyplývající z výkonu funkce zastupitele obce dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Zahájení zadání 01.08.2014
Nabídky do 14.08.2014 do 13:00 hod
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky Zadavatel si vyhrazuje neuvádět.
Vysoutěžená hodnota zakázky  1.732.920,00 Kč / 3 roky
Hodnota realizované zakázky
Konec záruční doby
Poznámka
Připojené soubory


pdfVýzva k podání nabídky
zipZadávací dokumentace
pdfZpráva o posouzení a hodnocení
pdfVýsledky výběru
pdfPojistná smlouva

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže