Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Rozšíření systému separace odpadu ve městě Šternberk - podzemní kontejnery

 

Název zakázky Rozšíření systému separace odpadu ve městě Šternberk - podzemní kontejnery
Předmět zakázky Zakázka na stavební práce
Charakteristika předmětu zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace podzemních kontejnerů na 3 určených místech v katastru města Šternberka. Předmět veřejné zakázky je specifikovaný zadávací dokumentací, jejíž přílohou je projektová dokumentace stavby včetně výkazu výměr.
Další povinné činnosti dodavatele - tyto vyplývají ze zadávací dokumentace.

Zahájení zadání 12.09.2014
Nabídky do 08.10.2014 do 9:00 hod
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky 2.252.112,59 Kč bez DPH
Vysoutěžená hodnota zakázky 1.398.617,90 Kč bez DPH
Hodnota realizované zakázky
Konec záruční doby
Poznámka

 

logo eu

Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR.

 

Připojené soubory

pdfVýzva
docKrycí list
docČestné prohlášení ZKP
docSmlouva o dílo
docObchodní podmínky
zipPD VV Masarykova
zipPD VV Světlov
zipPD VV U Horní brány

pdfDodatečná informace č. 1

pdfRozhodnutí o výběru

pdfZpráva o posouzení a hodnocení nabídek

pdfSmlouva o dílo
pdfObchodní podmínky
pdfPoložkový rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže