Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Město Šternberk - Školní hřiště ZŠ náměstí Svobody - projektová dokumentace

 

Název zakázky Město Šternberk - Školní hřiště ZŠ náměstí Svobody - projektová dokumentace
Předmět zakázky Zakázka na služby
Charakteristika předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dílo – projektová dokumentace školního hřiště ZŠ náměstí Svobody ve Šternberku včetně oplocení ve stupni DSP a PD pro výběr dodavatele v podrobnosti realizační dokumentace vč. oceněných rozpočtů a výkazů výměr (dále jen RDS) a dokumentaci bouracích prací na odstranění stávající garáže dle vyhlášky 499/2006, příloha č.8 a § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dle projektové dokumentace ve stupni DUR zpracované Ing. Pavlem Malínkem, Jakoubka ze Stříbra 44, Olomouc - (příloha č.5) a pravomocným územním rozhodnutím č. 3/15 vydaným odborem stavebním Městského úřadu ve Šternberku - (viz příloha č.6) výzvy.
(předmětem veřejné zakázky není zpracování projektu pro objekt garáže a sociálního zázemí)

Zahájení zadání 30.01.2015
Nabídky do 12.02.2015 do 12:00 hod
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky Zadavatel si vyhrazuje neuvádět
Vysoutěžená hodnota zakázky 125.000 Kč bez DPH
Hodnota realizované zakázky
Konec záruční doby
Poznámka

 

Připojené soubory


pdfVýzva
docKrycí list
docSmlouva o dílo
docČestné prohlášení - ZKP
docČestné prohlášení - TKP
zipProjektová dokumentace
pdfÚzemní rozhodnutí

pdfZpráva o posouzení a hodnocení nabídek
pdfVýsledek výběrového řízení

pdfSmlouva o dílo

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže