Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Restaurování mariánského sloupu v ulici Ořechová ve Šternberku

 

Název zakázky Restaurování mariánského sloupu v ulici Ořechová ve Šternberku
Předmět zakázky Specializované služby - restaurátorské práce
Charakteristika předmětu zakázky

Předmětem zakázky je restaurování mariánského sloupu v ulici Ořechová ve
Šternberku v souladu se závazným stanoviskem odboru školství a kultury, Městský úřad Šternberk, č.j. MEST 32456/2015 ze dne 18.05.2015 a dle Restaurátorského záměru Mariánský sloup Panny Marie ve Šternberku, MgA. Martin Parobek, Na Vyhlídce 21, 785 01 Šternberk.
- další podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 05 - restaurátorský záměr + závazné stanovisko

Zahájení zadání 05.01.2016
Nabídky do 11.01.2016 do 10:00 hod.
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky Zadavatel si vyhrazuje neuvádět
Vysoutěžená hodnota zakázky  
Hodnota realizované zakázky  
Konec záruční doby  
Poznámka

 

Připojené soubory

pdf00 text výzvy (textová část zadávací dokumentace)
doc01 krycí list - příloha č. 1
doc02 návrh smlouvy o dílo - příloha č. 2
doc03 čestné prohlášení - ZKP - příloha č. 3
doc04 čestné prohlášení - TKP - příloha č. 4
pdf05 restaurátorský záměr + závazné stanovisko
doc06 položkový rozpočet 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže