Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Odvedení srážkových vod z areálu podnikatelské zóny Šternberk – zatrubnění příkopů

 

Název zakázky Odvedení srážkových vod z areálu podnikatelské zóny Šternberk – zatrubnění příkopů
Předmět zakázky Zakázka na stavební práce
Charakteristika předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, zahrnující řadu opatření k odvedení srážkových vod z lokality podnikatelské zóny ve Šternberku do stávající vodoteče – obnovení stávajícího příkopu, zatrubnění části příkopu, úpravy na stávajícím zatrubněném úseku vodoteče. Součástí prací je i vyvolaná investice – přeložka přípojky NN pro regulační stanici plynu.

Stavba obsahuje následující stavební objekty:
SO 101 – Obnova příkopu
SO 102 – Zatrubnění příkopů
SO 103 – Přeložka NN
Úprava na zatrubněném úseku DN 400

Podrobnější popis předmětu plnění vyplývá z projektové dokumentace stavby vč. výkazů výměr (část 06 zadávací dokumentace).

Zahájení zadání 22.03.2016
Nabídky do 13.04.2016 do 11:00 hod.
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky Zadavatel si vyhrazuje neuvádět
Vysoutěžená hodnota zakázky  
Hodnota realizované zakázky  
Konec záruční doby  
Poznámka

 

Připojené soubory

 
pdfVýzva
docKrycí list
docNávrh smlouvy
docObchodní podmínky
docČestné prohlášení ZKP
docČestné prohlášení TKP
xlsVýkaz výměr
zipDPS zatrubnění příkopu

pdfDodatečná informace č. 1

pdfDodatečná informace č. 2
zipDodatečná informace č. 2 - přílohy

pdfSmlouva o dílo

pdfOznámení o výsledku


 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže