Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Město Šternberk - demolice skladu parcela č. 349/23 v k.ú. Lhota u Šternberka

 

Název zakázky Město Šternberk - demolice skladu parcela č. 349/23 v k.ú. Lhota u Šternberka
Předmět zakázky Zakázka na stavební práce
Charakteristika předmětu zakázky Předmětem veřejné zakázky je odstranění vojenského skladu v lese za bývalým opravárenským závodem ve Šternberku, k.ú. Lhota u Šternberka.
Rozsah demoličních prací je definován předloženým zjednodušeným soupisem prací s výkazem výměr a projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Alenou Skalovou, Komenského 1, 785 01 Šternberk, z ledna 2016.
Staveniště je zvenku volně přístupné.
Zahájení zadání 02.05.2016
Nabídky do 11.05.2016 do 11:00 hod.
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky Zadavatel si vyhrazuje neuvádět
Vysoutěžená hodnota zakázky  
Hodnota realizované zakázky  
Konec záruční doby  
Poznámka

 

Připojené soubory


pdfVýzva
docKrycí list
docSmlouva o dílo
docObchodní podmínky
docČestné prohlášení ZKP
docČestné prohlášení TKP
pdfPD zadání demolice
docxPD zadání a položkový rozpočet

pdfDodatečná informace č. 1

pdfSmlouva o dílo 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže