Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Město Šternberk – obnova hradeb ul. Dvorská, úsek č. 2

 

Název zakázky Město Šternberk – obnova hradeb ul. Dvorská, úsek č. 2
Předmět zakázky Zakázka na stavební práce
Charakteristika předmětu zakázky Předmětem veřejné zakázky je provedení díla – udržovací práce na nemovité kulturní památce části městského opevnění – úsek č. 2, ul. Dvorská. Práce budou provedeny v rozsahu dle projektové dokumentace – projektu, zpracovaného Ing. Jiřím Tomečkem, ul. 8. Května 16, 772 00 Olomouc, z května 2013. Přesný rozsah požadovaných prací je definován projektovou dokumentací a předloženými výkazy výměr - viz příloha č. 5 výzvy.
Zahájení zadání 25.05.2016
Nabídky do 09.06.2016 do 13:00 hod.
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky Zadavatel si vyhrazuje právo neuvádět
Vysoutěžená hodnota zakázky  
Hodnota realizované zakázky  
Konec záruční doby  
Poznámka

 

Připojené soubory


pdfVýzva
docKrycí list
docSmlouva o dílo
docObchodní podmínky
docČestné prohlášení ZKP
docČestné prohlášení TKP
zipProjektová dokumentace, výkaz výměr

pdfDoplňující tabulka řemeslných prací

pdfOznámení o výsledku
pdfSmlouva o dílo


 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže