Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Šternberk – Domov se zvláštním režimem – Opavská 2,4. Průzkumné práce

 

Název zakázky Šternberk – Domov se zvláštním režimem – Opavská 2,4. Průzkumné práce
Předmět zakázky Zakázka na služby
Charakteristika předmětu zakázky Předmětem veřejné zakázky jsou služby – průzkumné práce, jako podklad pro projektovou přípravu stavby „ Šternberk – Domov se zvláštním režimem Opavská 2,4". Cílem průzkumných prací je získat kompletní technické podklady pro projektové práce na přestavbě objektu původního středního odborného učiliště ve Šternberku – provozy Opavská 2, 4, pro zpracovatele projektové dokumentace dostavby a rekonstrukce objektu na domov se zvláštním režimem.
Předmět zakázky zahrnuje následující okruh činností:
- hydrogeologický průzkum a jeho vyhodnocení
- radonový průzkum a jeho vyhodnocení
- sondážní průzkum konstrukcí – stropy, podlahy, stěny – a jeho vyhodnocení
- mykologický průzkum a posudek konstrukce krovu
- polohopis a výškopis okolí stavby
- zpracování PENB
- hluková studie
Zahájení zadání 24.06.2016
Nabídky do 08.07.2016 do 10:00 hod.
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky Zadavatel si vyhrazuje právo neuvádět
Vysoutěžená hodnota zakázky  
Hodnota realizované zakázky  
Konec záruční doby  
Poznámka

 

Připojené soubory


pdfVýzva
docKrycí list
docNávrh smlouvy o dílo
docČestné prohlášení ZKP
docČestné prohlášení TKP
pdfDodatečná informace 1

pdfOznámení o výsledku
pdfSmlouva o dílo 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže