Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Šternberk DDM – střecha, fasáda

 Název zakázky

„Šternberk DDM – střecha, fasáda“
Předmět zakázky Zakázka na stavební práce
Charakteristika předmětu zakázky Předmětem zakázky je zejména obnova fasády obvodových stěn, výměna výplní otvorů, výměna střešní krytiny a provedení opatření ke snížení energetické náročnosti domu dětí a mládeže ve Šternberku.
Zahájení zadání 30.09.2016
Nabídky do 18.10.2016 do 12:00 hod.
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky 5.500.000,00 Kč bez DPH
Vysoutěžená hodnota zakázky  
Hodnota realizované zakázky  
Konec záruční doby  
Poznámka  
Připojené soubory

pdfvýzva k podání nabídky
docformulář k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu
docformulář k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu - osoby
dockrycí list
docnávrh smlouvy o dílo
docobchodní podmínky
docpodmínky a požadavky zadavatele pro zpracování nabídky
xlssoupis prací
zipprojektová dokumentace

pdfSmlouva o dílo
pdfOznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky


 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže