Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Oprava povrchu víceúčelového sportovního hřiště Šternberk, ZŠ Svatoplukova

 

Název zakázky Oprava povrchu víceúčelového sportovního hřiště Šternberk, ZŠ Svatoplukova
Předmět zakázky Zakázka na stavební práce
Charakteristika předmětu zakázky Předmětem zakázky je obnova povrchu stávajícího víceúčelového sportovního hřiště v areálu Základní školy Svatoplukova ve Šternberku.
Stávající pryžový povrch je za hranicí životnosti, odlupuje se, drolí, v ploše se vyskytují trhliny, prostupující až do podkladních vrstev.
Narušený stávající povrch bude zcela odstraněn, podklad bude dle potřeby lokálně přebroušen a vyspraven. Celý podklad bude napenetrován. Na takto upravený podklad bude proveden nový povrch hřiště – strojně pokládaný vodopropustný dvouvrstvý povrch se spodní vrstvou z SBR pryžového granulátu a PU pojiva v tl. 10 mm a horní vrstvou z EPDM granulátu a PU pojiva v tl. 8 mm. Další požadavky – barevnost povrchu, požadavky na značení sportů, podrobnější popis úprav – jsou zřejmě z předložené zjednodušené dokumentace a výkazu výměr.
Zahájení zadání 20.03.2017
Nabídky do 04.04.2017 do 10:00 hod.
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky Zadavatel si vyhrazuje neuvádět
Vysoutěžená hodnota zakázky  
Hodnota realizované zakázky  
Konec záruční doby  
Poznámka

 

Připojené soubory

pdfVýzva
docKrycí list
docNávrh smlouvy o dílo
docxObchodní podmínky
docČestné prohlášení - ZKP
docČestné prohlášení - TKP
pdfZjednodušená dokumentace návrhu opravy
xlsxPoložkový rozpočet

pdfDodatečná informace č. 1
xlsxPoložkový rozpočet včetně doplněných položek

pdfOznámení o vyloučení

pdfOznámení o výsledku výběrového řízení

pdfSmlouva o dílo - Pavlacký s.r.o.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže