Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Demolice skladu Pod Lesem parcela č. 349/27 v k.ú. Lhota u Šternberka

 

Název zakázky

Demolice skladu Pod Lesem parcela č. 349/27 v k.ú. Lhota u Šternberka

Předmět zakázky Zakázka na stavební práce
Charakteristika předmětu zakázky Předmětem zakázky je odstranění bývalého vojenského skladu v lese za bývalým opravárenským závodem ve Šternberku, k.ú. Lhota u Šternberka. Rozsah demoličních prací je definován předloženým zjednodušeným soupisem prací s výkazem výměr a projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Hanou Kaštylovou, Světlov 892/17, 785 01 Šternberk, ČKAIT 1201393 Pozemní stavby.
Zahájení zadání 31.01.2018
Nabídky do 15.02.2018 do 12hod.
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky Zadavatel si vyhrazuje neuvádět.
Vysoutěžená hodnota zakázky  
Hodnota realizované zakázky  
Konec záruční doby  
Poznámka

 

Připojené soubory

pdfVýzva
docKrycí list
docxNávrh smlouvy o dílo
docxObchodní podmínky
docČestné prohlášení ZKP
docČestné prohlášení TKP
zipProjektová dokumentace
xlsxVýkaz výměr

pdfInformace o výsledku VŘ

  

 

 

 

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže