Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Dotace z Programu regenerace MPR a MPZ

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Dotace v rámci státní podpory Programu regenerace MPR a MPZ se poskytují pouze vlastníkům kulturních památek za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památkových hodnot. Dotace poskytované v Programu regenerace MPR a MPZ jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy.


2020:
pdfVýzva vlastníkům nemovitých kulturních památek
pdfF 61-08-02 Žádost o dotaci kulturní památky 2020.pdf
docxČestné prohlášení.docx /  pdfČestné prohlášení.pdf
pdfInformace o zpracování osobních údajů

pdfSoupis neuznatelných nákladů 2020.pdf


2019:
 
docxF 61-08-03 závěrečná zpráva a vyúčtování dotace.docx
xlsx
F 61-08-04 finanční vyúčtování.xlsx
pdfSoupis neuznatelných nákladů 2019.pdfPodpořené žádosti:

Rok 2019
- dům ČSA č.p. 6 , Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 37317/8-2929 – obnova vstupních dveří objektu
- dům Hlavní náměstí č.p. 142, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 16287/8-2937 – obnova střechy objektu
- Kostel Nejsvětější Trojice, ulice Olomoucká, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 11857/9-41 – obnova střechy objektu

Rok 2018
- dům Olomoucká 1280/18, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 50468/9-68 – obnova fasády průčelí domu
- dům U Horní brány 42/21, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 23293/8-2952 – obnova vnitřního schodiště
- bývalý augustiniánský klášter, Farní 69/5, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 20311/8-1971 – obnova střechy objektu

Rok 2017
- dům Oblouková 1315/36, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 38638/8-1961 – obnova fasády do ul. Olomoucká vč. nároží
- dům Olomoucká 1380/4, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 31922/8-2938 – repase vchodových dveří
- dům ČSA 6/44, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 37317/8-2929 – obnova/restaurování výkladce
- dům ČSA 21/14, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 22240/8-2924 – obnova uliční fasády
- bývalý augustiniánský klášter, Farní 69/5, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 20311/8-1971 – obnova nátěru vstupních vrat a repase dveří vč. zárubní T34

Rok 2016
- Měšťanský dům Hlavní náměstí 95/7, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 105444 – restaurování vstupních bytových dveří ve 2. NP
- Měšťanský dům Olomoucká 1283/12, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 33791/8-2939 – obnova uliční a dvorní fasády
- Měšťanský dům ČSA 6/44, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 37317/8-2929 – obnova 2. NP uliční fasády
- Bývalý augustiniánský klášter, Farní 69/5, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 20311/8-1971 – obnova zárubní T61, T62, T63 ve 2. NP

Rok 2015
- Měšťanský dům Olomoucká 1294/13, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 35706/8-2941 – restaurování vstupních dveří do domu
- Měšťanský dům Hlavní náměstí 93/5, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 45385/8-2934 – obnova uliční fasády 2. a 3. NP
- Měšťanský dům Hlavní náměstí 95/7, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 105444 – restaurování vchodových dveří
- Měšťanský dům ČSA 7/42, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 16445/8-1957 – restaurování vstupních vrat

Rok 2014
- Měšťanský dům Radniční 83/12, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 27995/8-2950 – obnova uliční fasády
- Měšťanský dům Olomoucká 1380/4, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 31922/8-2938 – restaurování štukové uliční fasády
- Olomoucká 1280/18, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 50468/9-68 – restaurování vstupních dřevěných dveří

Rok 2013
- Měšťanský dům Radniční 83/12, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 27995/8-2950 – restaurování kamenného vstupního portálu

Rok 2012
- Měšťanský dům ČSA 27/1, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 16844/8-2922 – obnova části uliční fasády orientované směrem do ulice ČSA

Rok 2011
- Měšťanský dům Olomoucká 1282/14, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 38413/8-2940 – obnova vnitřních povrchů stěn, stropů, podlah a schodišť, obnova truhlářských výrobků
- Měšťanský dům Bezručova 1166/14, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 37947/8-2921 –restaurování vstupních dřevěných dveří

Rok 2010
- Měšťanský dům Olomoucká 1282/14, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 38413/8-2940 – oprava stropů a podlah, nátěr truhlářských konstrukcí, restaurování výmalby v místnosti v I.NP
- Měšťanský dům ČSA 10/30, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 28802/8-2927 – repase 5 ks oken

Rok 2009
- Měšťanský dům Bezručova 1166/14, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 37947/8-2921 – restaurování dřevěného portálu
- Měšťanský dům Hlavní náměstí 90/2,Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 28920/8-2933 – restaurování vstupních vrat
- Měšťanský dům Olomoucká 1282/14, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 38413/8-2940 – restaurátorské práce, obnova kamenných prvků, obnova povrchů podlah, obnova truhlářských prvků, obnova schodišť a maleb, sanace krovu

Rok 2008
- Činžovní dům Horní náměstí 47/2, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 29374/8-1955 – obnova arkád a propojovacího krčku ve II.NP
- Kostel Zvěstování Panny Marie, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 25534/8-1972 – obnova střechy nad bočním vchodem kostela
- Měšťanský dům Olomoucká 1282/14, Šternberk, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 38413/8-2940 – obnova podlah a dlažeb, repase oken, obnova pavlače, restaurování vchodových dveří, restaurování maleb v místnosti II.NP

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže