Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

 • Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

  Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

 • Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Využíváte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka?

  Využíváte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka?

Obsah webu Šternberk.eu

Historie a současnost místních částí Šternberka - Krakořice

krakorice1Malá vesnička se rozkládá asi 3 km severozápadně od Šternberka na přechodu z hanácké roviny k prvním výběžkům Nízkého Jeseníku při silnici ze Šternberka do Rýmařova. Okolní kopce dosahují výšky kolem 300 m n. m., nejvyšší je Lískovec (337 m n. m.). Jižně od osady protéká potok Kačena (něm. Goldbach), který vtéká do potoka Říče.

Vesnice je v písemných pramenech poprvé uvedena roku 1273 pod jménem Krakovice a původně patřila olomouckým biskupům. Teprve roku 1397 se pod názvem Krakovce stala lénem pánů ze Šternberka. Trvalou součástí šternberského panství zůstala až do zrušení poddanství. Současný název Krakořice se poprvé objevuje až v česky psané listině z roku 1480, úředně byl zaveden teprve roku 1924. V německy psaných pramenech se uvádí pod jmény Krelkowitz, Krolkowitz, Krakorzitz, Krackersdorf, Krotersdorf, úředním názvem do roku 1945 byl Krokersdorf.

V letech 1850-1960 byly Krakořice samostatnou obcí správního a soudního okresu Šternberk, v období 1938-1945 byly připojeny k Německu.

V roce 1960 byly sloučeny se sousední obcí Babice a spolu s nimi se staly v roce 1974 místní částí města Šternberka (Babice se v r. 1990 od města oddělily a staly se znovu samostatnou obcí).

krakorice2

Původně česká vesnice byla po třicetileté válce osídlena německými kolonisty. V letech 1742 a 1758 trpěla okupací pruských vojsk. Před 2. světovou válkou byly Krakořice velmi malou německou obcí. V roce 1930 zde žilo 138 obyvatel, z nich jen dva české národnosti. Od roku 1900 zaznamenávala vesnice trvalý populační úbytek. Po osvobození byli původní němečtí obyvatelé odsunuti a obec byla znovu zabydlena českými osídlenci. V roce 1950 žilo v Krakořicích 107 obyvatel, v roce 1991 měla tato místní část města Šternberka 93 stálých obyvatel. V současné době žije v Krakořicích 92 stálých obyvatel.

Ves měla vždy převážně zemědělský charakter. V roce 1900 tvořilo její katastrální území 115 ha polí, 50 ha lesů, 9 ha luk, 6 ha pastvin a 4 ha zahrad. V roce 1947 zde bylo založeno zemědělské strojní družstvo, na které v roce 1950 navázalo jednotné zemědělské družstvo, sloučené roku 1960 s JZD v Babicích.

Do poloviny 19. století se v okolí Krakořic dobývala železná ruda, těžba byla přechodně obnovena v letech německé okupace a znovu ukončena v roce 1947. Krakořice byly v minulosti převážně katolickou obcí a náležely do mladějovické farnosti. Děti navštěvovaly do roku 1945 německou, po osvobození českou obecnou školu v Babicích. V obci působil sbor dobrovolných hasičů.

Správu obce vykonávaly v letech 1850-1938 volené orgány obecní samosprávy. V meziválečném období se o politický vliv v obci dělili němečtí nacionalisti, sociální demokraté a agrárníci. V polovině 30. let získali převahu stoupenci Henleinovy Sudetoněmecké strany. Po osvobození v květnu 1945 převzala správu obce místní správní komise, nahrazená teprve po volbách v květnu 1948 místním národním výborem. Ten ukončil svou působnost k 1. červenci 1960, kdy byly Krakořice připojeny k sousedním Babicím.

K místním pamětihodnostem patří zvonice a boží muka na západním okraji vesnice. Na zahradě domu č. 11 byl v roce 1955 nalezen poklad 65 pražských grošů krále Václava II. Východně od Krakořic, při silnici pod lesem Kaminka se v letech německé okupace nacházel tábor anglických zajatců, kteří pracovali v blízkých železnorudných dolech. Severozápadně od Krakořic lze ještě dnes narazit na pozůstatky důlních šachet Adolf, Hugo a Robert. Občanům je k dispozici kulturní dům a dětské hřiště. V Krakořicích je v současnosti zřízen osadní výbor místní části.

krakorice3

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2021:
13 479


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky