Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

 • Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

  Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

 • Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Využíváte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka?

  Využíváte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka?

Obsah webu Šternberk.eu

Ceny města

Nositelé Ceny města Šternberka

Ceny města Šternberka byly poprvé uděleny v roce 2002, pak v roce 2004, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 a 2017.  

V roce 2017 byla Cena města Šternberka udělena na základě usnesení Zastupitelstva města Šternberka č. 419/20 ze dne 20.09.2017 a předána 15. listopadu 2017 na Státním hradě Šternberk Mgr. Jiřímu Hackenwaldovi, paní Jarmile Patákové, panu Rudolfu Dopitovi a panu Manfredu Prokschovi.   

Zleva místostarosta Michal Oborný, Manfred Proksch, Rudolf Dopita, starosta Stanislav Orság, Jarmila Patáková, Jiří Hackenwald a místostarosta Jiří Kraus.

Zastupitelstvo města Šternberka udělilo cenu města paní Jarmile Patákové za celoživotní přínos v oblasti práce pro občany města. Nominace byla podána členkami Klubu seniorů a ředitelkou Sociální služby Šternberk u příležitosti životního jubilea. Paní Patáková obětavě a dlouhodobě pracovala pro Svaz postižených civilizačními chorobami (30 let) a Klub seniorů (20 let), je organizátorkou akcí a nových aktivit pro členy klubu.

udělovaní ceny města paní Jarmile PatákovéZastupitelstvo města Šternberka udělilo cenu města panu Rudolfu Dopitovi za celoživotní dílo v oblasti průmyslového designu. Pan Rudolf Dopita byl od roku 1962 hlavním designerem podniku Chronotechna, je autorem mnoha návrhů budíků a hodinek distribuovaných u nás i v zahraničí, které získaly mnoho ocenění. Jeho tvorba ovlivnila vývoj průmyslového designu i za hranicemi ČR.

udělovaní ceny města panu Rudolfu Dopitovi

Zastupitelstvo města Šternberka udělilo cenu města magistru Jiřímu Hackenwaldovi za celoživotní přínos v oblasti výchovy a vzdělávání.  Pan Jiří Hackenwald byl dlouholetým ředitelem šternberského gymnázia, zasloužil se o úspěchy a prestiž školy, měl významný podíl na vybudování sportovní haly Ecce Homo. 

udělovaní ceny města panu magistru Jiřímu Hackenwaldovi

Zastupitelstvo města Šternberka udělilo cenu města panu Manfredu Prokschovi za přínos městu v oblasti partnerské spolupráce. Pan Manfred Proksch je aktivní účastník spolupráce spolků měst Günzburg a Šternberk, spolupracuje se spolkem Prohlubování česko-německých vztahů, spoluorganizoval výměnné pobyty dechového orchestru Harmonie Šternberk a orchestru Wasserburg Günzburg, návštěvy dětí ze ZŠ Svatoplukova v Günzburgu, obnovu fresky F. Kuschela a opravu kaple sv. Josefa ve Šternberku.

udělovaní ceny města panu Manfredu Prokoschovi

 

Kompletní fotogalerie je zveřejněna ZDE. Reportáž ze slavnostního předávání cen města je zde https://www.youtube.com/watch?v=jBcv990IcL0&t=28s

V roce 2015 byla Cena města Šternberka udělena na základě usnesení Zastupitelstva města Šternberka č. 148/8 ze dne 16.09.2015 a předána 15.11.2015 na Státním hradě Šternberk Automotoklubu  Ecce Homo Šternberk, Pionýrské skupině Plejády Šternberk, Mgr. Vilému Zlamalovi, Ing. Petru Zajícovi, Liběně a Josefu Beranovým a Rudolfu Lhotskému.  
 
udělování ceny města - Automotoklubu Ecce Homo Šternberk, Pionýrské skupině Plejády Šternberk, Mgr. Vilému Zlamalovi, Ing. Petru Zajícovi, Liběně a Josefu Beranovým a Rudolfu Lhotskému

Zastupitelstvo města Šternberka udělilo cenu města Automotoklubu Ecce Homo Šternberk za významný a dlouhodobý přínos v oblasti sportu a výchovy. Cena města byla udělena klubu a všem jeho členům. V roce 2015 oslavil klub dvě významná výročí: 35. výročí zařazení do seriálu mistrovství Evropy a 110. výročí závodů na trati Ecce Homo. V červnu letošního roku automotoklub otevřel pro veřejnost novou stálou expozici Ecce Homo Park v bývalém augustiniánském klášteře. Automotoklub Ecce Homo a jeho aktivity jsou neodmyslitelně spjaty s městem Šternberk, které je hrdým partnerem šternberského automotoklubu. Cenu města pro Automotoklub Ecce Homo Šternberk převzali prezident Vlastimil Malík a paní Liběna Hrešková.

udělování ceny města - Automotoklubu Ecce Homo Šternberk

Zastupitelstvo města Šternberka udělilo cenu města Pionýrské skupině Plejády Šternberk za dlouholetý přínos v oblasti práce s dětmi a mládeží. Organizace si v roce 2015 připomněla třicet let od svého vzniku a měla nejvíce členů v rámci olomoucko-zlínské krajské organizace Pionýra. V Pionýrském oddílu Plejády se děti nejen baví, ale učí se i vzájemné úctě a samostatnosti. Plejády spolupracují s organizací PTPI Šternberk, která do naší republiky zve dobrovolníky z celého světa, členové oddílu tak mají možnost se s těmito lidmi setkávat a procvičit si cizí jazyky a poznat kultury jiných zemí. Poděkování patří všem vedoucím, kteří se dětem v oddíle s velkou láskou věnují. Cenu města za Pionýrskou skupinu Plejády Šternberk převzala paní Helena Pšejová.

udělování ceny města - Pionýrské skupině plejády Šternberk

Zastupitelstvo města Šternberka udělilo cenu města manželům Liběně a Josefu Beranovým za celoživotní přínos v oblasti ochrany a propagace přírody. Manželé Beranovi veškerý volný čas věnují přírodě a její propagaci. V roce 1970 vstoupili jako dobrovolní pracovníci do CHKO Jeseníky, kde společně odsloužili plných 20 let. Aktivně spolupracují s Českým svazem ochránců přírody, muzejními společnostmi, Moravskou ornitologickou společností, s Českou akademii věd, s národními parky a mnoha dalšími organizacemi. Publikovali v 18 periodicích, odborných sbornících a nakladatelstvích, vydali 21 pohlednic, přes 500 článků. Podíleli se na ilustracích mnoha knih, jsou spoluautoři knihy „Kamzíci v Jeseníkách". Pro pořad ČT „Setkání s přáteli Zeleného údolí" zpracovali komentář a poskytli fotografie. Od roku 1964 uspořádali 32 výstav, nespočet besed s diapozitivy, vytvořili 22 filmů o přírodě.

udělování ceny města - Liběně a Josefu Beranovým

Zastupitelstvo města Šternberka udělilo cenu města inženýru Petru Zajícovi za celoživotní práci, společenský a ekonomický přínos městu Šternberk. Pan Petr Zajíc žije a pracuje ve Šternberku od roku 1971, významně působil ve společenském, kulturním a společenském životě města. Působil jako ředitel závodů Ecce Homo Šternberk a spolupořádal jeden z prvních ročníků mistrovství Evropy v závodech do vrchu. Byl ředitelem jednoho z největších podniků ve městě VOP 026, pod jeho vedením získal podnik v letech 1997 – 2001 významnou zakázku pro švédskou armádu za několik miliard korun, která pro podnik znamenala velký přelom v rozvoji i zaměstnanosti. Aktivně působil také v komunální politice jako člen zastupitelstva města, člen rady, výborů a komisí. V roce 2015 ukončil aktivní politickou činnost.

udělování ceny města - Petru Zajícovi

Zastupitelstvo města Šternberka udělilo cenu města magistru Vilému Zlamalovi za celoživotní přínos v oblasti kultury a prohlubování česko-německých vztahů. Od roku 2002 je pan Zlamal předsedou občanského sdružení Prohlubování česko-německých vztahů, má za sebou celou řadu akcí pro veřejnost a mládež - besedy, přednášky, tvorbu expozic v areálu bývalého augustiniánského kláštera, je iniciátorem restaurování plastiky rodáka Ferdinanda Kuschela a postavení památníku německým civilním obětem II. sv. války na městském hřbitově, stál u zrodu partnerské spolupráce s městy Lorsch a Günzburg, ve které je stále aktivní. V roce 2014 oslavil významné životní jubileum.

udělování ceny města - Vilému Zllámalovi

Zastupitelstvo města Šternberka udělilo cenu města panu Rudolfu Lhotskému za významný přínos a výsledky v oblasti motoristického sportu, dálkových závodů motocyklů. V roce 2015 získal 1. místo v mistrovství Evropy Baja Poland Carphatia a Baja Hungaria Riverside. Velmi úspěšný byl také v roce 2014, kdy získal zlatou medaili na Mistroství Evropy Baja FIM a 3. místo na Mistrovství světa Baja FIM. Jeho další metou je účast na jednom z nejnáročnějších závodů světa – na Dakaru ( v roce 2016).

udělování ceny města - Rudolfu Lhotskému

Kompletní fotogalerie je zveřejněna ZDE. Reportáž ze slavnostního předávání cen města je zde https://www.youtube.com/watch?v=4R2ewULnSYM

V roce 2013 byla Cena města Šternberka udělena na základě usnesení Zastupitelstva města Šternberka č. 470/20 ze dne 11.09.2013 a předána 16.11.2013 na Státním hradě Šternberk JUDr. Radaně Sedlářové, Martě Skřebské, studentskému dechovému orchestru Harmonie Šternberk, Mgr. Petru Skyvovi, MUDr. Josefu Ščudlovi a Josefu Jarmovi. 

Fotogalerie z předávání cen ZDE. Videoreportáž z akce ZDE.

udělování ceny města - doktorce Radaně SedlářovéZastupitelstvo města Šternberka udělilo Cenu města doktorce Radaně Sedlářové za celoživotní přínos v oblasti sportu, trenérskou činnost a výchovu mládeže. Paní Radana Sedlářová se věnuje sportu již od dětství, její celoživotní radostí je tenis a dodneška je aktivní hráčkou a účastní se seniorských turnajů v České republice i v zahraničí, na kterých dosahuje výborných výsledků. Je dlouholetou členkou šternberského tenisového klubu, po dobu svého působení se zasadila o postupy vedoucí ke zlepšení činnosti klubu. Je iniciátorkou aktivní práce s mládeží: spolupořádá turnaj šternberských škol v tenise, prázdniny s tenisem pro děti a je trenérkou družstva babytenisu a mladších žáků. V roce 2013 oslavila paní Radana Sedlářová životní jubileum. 

udělování ceny města - Martě SkřebskéZastupitelstvo města Šternberka udělilo Cenu města paní Martě Skřebské za celoživotní přínos občanům města. Paní Marta Skřebská se celý pracovní život věnovala dětem mateřských škol, a i nyní má tolik energie a elánu, že jej rozdává dál ve svém volném čase. Paní Skřebská je spoluzakladatelkou ochotnického divadelního souboru ŠOK, který navázal na tradici amatérského divadelnictví ve Šternberku a i díky hereckému umu paní Skřebské se těší velké divácké oblibě. Dlouhodobě pracuje ve Sboru pro občanské záležitosti města Šternberka a vede „školičku“ v Domě pro matky/otce s dětmi v tísni ve Šternberku - Dalově.     

udělování ceny města - studentskému dechovému orchestru Harmonie Šternberk, cenu přebírá dirigent Petr CibaZastupitelstvo města Šternberka udělilo Cenu města studentskému dechovému orchestru Harmonie Šternberk za přínos v oblasti kultury a reprezentaci města Šternberka. Cenu převzal dirigent orchestru Petr Ciba. Orchestr byl založen po vzniku hudební školy ve Šternberku, první vystoupení bylo zaznamenáno v roce 1957. Nynějším hlavním dirigentem orchestru je od roku 1999 pan Petr Ciba s jehož příchodem došlo k zásadní změněn repertoáru a navyšování počtu členů. V orchestru hraje 60 hudebníků, je složen především ze současných a bývalých žáků Základní umělecké školy ve Šternberku. Věkový průměr hráčů činí 20 let. Harmonie každoročně absolvuje řadu koncertních vystoupení, festivalů a přehlídek doma i v zahraničí. K největším úspěchům patří získání zlaté medaile s vyznamenáním na světové soutěži dechových orchestrů v Holandsku, kterou si orchestr přivezl letos v červenci a kde byl jediným zástupce České republiky, dále absolutní vítězství mezinárodních soutěží v Praze, Ostravě či belgickém Nerpeltu.

udělování ceny města - Petru SkyvoviZastupitelstvo města Šternberka udělilo Cenu města magistru Petru Skyvovi za celoživotní dílo v oblasti amatérské výtvarné tvorby. Pan Petr Skyva se výtvarné tvorbě věnuje celý život, v době svého působení na šternberském gymnáziu vedl výtvarný kroužek, organizoval výtvarné plenéry studentů a absolventů, inicioval založení výtvarné skupiny Klub výtvarných amatérů Šternberska -  KVAŠ. Mnoho studentů, kteří prošli rukama pana Petra Skyvy, pokračovalo ve studiu s uměleckým či výtvarným zaměřením na vysokých školách. Petr Skyva několik let vedl také prázdninové tematické plenéry pro pedagogy z celé republiky. V současnosti je Petr Skyva stále umělecky aktivní, prezentuje svoji tvorbu na výstavách a jeho práce jsou také součástí sbírek vystavených v bývalém augustiniánském klášteře.

udělování ceny města - doktoru Josefu ŠčudloviZastupitelstvo města Šternberka udělilo Cenu města doktoru Josefu Ščudlovi za celoživotní přínos v oblasti zdravotnictví. Pan Josef Ščudla působí ve šternberské nemocnici již od roku 1973, profesní kariéru zde zahájil jako sekundární lékař na chirurgickém oddělení a postupem času se začal věnovat traumatologii. V tomto oboru je celorepublikově uznávaným odborníkem, je členem Výboru společnosti pro úrazovou chirurgii a ortopedii. Od roku 1991 vykonával funkci primáře traumatologického oddělení a od roku 2007 byl jmenován primářem sloučeného chirurgicko -  traumatologického oddělení, kde působil až do roku 2011. V současné době je stále činný na traumatologickém oddělení jako lékař. Za dobu své kariéry významně přispěl k rozvoji chirurgie a traumatologie v regionu a připravil pro obor mnoho lékařů.  V 2013 roce oslavil životní jubileum 65 let.

udělování ceny města - panu Josefu Jarmovi Zastupitelstvo města Šternberka udělilo Cenu města panu Josefu Jarmovi za přínos v oblasti sportu. Pan Josef Jarma je v současnosti hlavním trenérem klubu Taekwondo ITF klub Raptor Olomouc a je aktivním sportovcem a propagátorem tohoto netradičního sportu. Reprezentoval Českou republiku i město Šternberk na mnoha zahraničních kláních: mistrovstvích světa i Evropy. V roce 2013 se zúčastnil Mistrovství Evropy ve Slovinsku, kde získal 1. místo v Tull 2. Dan, úspěšný byl v roce 2012 v Estonsku, Bělorusku a Bulharsku, kde vždy obsadil první nebo druhou příčku.        

 

JUDr. Radaně Sedlářové, Martě Skřebské, studentskému dechovému orchestru Harmonie Šternberk, Mgr. Petru Skyvovi, MUDr. Josefu Ščudlovi a Josefu Jarmovi

 

V roce 2011 byla Cena města Šternberka udělena těmto osobnostem na základě usnesení Zastupitelstva města Šternberka č. 100/5 ze dne 22.06.2011 a předána 28.07.2011 na Státním hradě Šternberk Davidovi Krejčímu a 10.09.2011 Miluši Ondráškové, Rudolfu Kožušníkovi, Zitě Dokoupilové, Janu Vyjídákovi a Milanu Hořínkovi:

 

udělování ceny města - doktorce Miluši Ondráškové

Zastupitelstvo města Šternberka udělilo Cenu města Šternberka doktorce Miluši Ondráškové za celoživotní přínos v oblasti zdravotnictví. Doktorka Miluše Ondrášková se významným způsobem zasadila o vznik a vybudování Ošetřovatelského domova Na Valech, kdy i za jejího přispění získalo Město Šternberk v roce 1999 1. místo v celostátní soutěži Obec seniorům. V roce 1993 s její pomocí vznikalo Středisko ošetřovatelské péče o dospělé. Doktorka Ondrášková podporuje terénní domácí péči a je respektována veřejností jako uznávaný odborník.

 

udělování ceny města - doktoru Rudolfu Kožušníkovi

Zastupitelstvo města Šternberka udělilo Cenu města Šternberka doktoru Rudolfu Kožušníkovi za celoživotní přínos v oblasti lékařství. Doktor Rudolf Kožušník celý svůj profesní život zasvětil Šternberku, a to jako ředitel polikliniky, obvodní lékař a funkcionář Československého červeného kříže ve Šternberku. Je aktivním propagátorem bezplatného dárcovství krve a zdravotnické osvěty.

 

udělování ceny města - paní Zitě Dokoupilové

Zastupitelstvo města Šternberka udělilo Cenu města Šternberka paní Zitě Dokoupilové za přínos v oblasti sportu. Zita Dokoupilová patří k legendám plaveckého sportu ve Šternberku a nejúspěšnějším plavkyním v historii města. S jejím jménem jsou spojena zlatá léta šternberského plavání, reprezentovala tehdejší Československo na mnoha mezinárodních juniorských závodech v Německu, Rakousku a dalších zemích, vynikajícího úspěchu dosáhla na mistrovství Evropy v Barceloně. Figurovala na seznamu nejlepších plavců Československa, např. v roce 1969 byla vyhlášena druhou nejlepší plavkyní v plavání na 400 metrů.

Zastupitelstvo města Šternberka udělilo Cenu města Šternberka doktoru Janu Vyjídákovi za přínos v oblasti sportu. Doktor Jan Vyjídák patřil mezi elitu šternberského plavání, vytvořil několik československých rekordů v polohovce a stal se mistrem Československé republiky. V roce 1969 byl pátým nejlepším plavcem Československa v kraulu. Reprezentoval Šternberk a tehdejší Československo na mnoha mezinárodních juniorských závodech. Cenu za doktora Jana Vyjídáka převzala jeho sestra paní Zita Dokoupilová. Doktor Vyjídák se předávání nemohl zúčastnit, byl v zahraničí.

 

udělování ceny města - doktoru Milanu Hořínkovi

Zastupitelstvo města Šternberka udělilo Cenu města Šternberka doktoru Milanu Hořínkovi za celoživotní přínos pro město Šternberk. Doktor Milan Hořínek byl nominován na cenu města za přínos veřejnosti a studentům gymnázia Šternberk, kde v letech 1959 až 1969 působil jako pedagog. V roce 1968 byl kvůli kritice tehdejších poměrů donucen opustit zaměstnání, po roce 1989 se zapojil do politického dění, byl primátorem statutárního města Olomouce a poslancem České národní rady. Po odchodu z politiky působil na katedře společenských věd Pedagogické fakulty Palackého univerzity, v roce 2008 obdržel cenu města Olomouce za boj proti totalitě.

 

udělovaní ceny města panu Davidu Krejčí

David Krejčí
Cena města udělena za mimořádné sportovní úspěchy celosvětového významu. Hokejový útočník Boston Bruins David Krejčí patří k největším hvězdám NHL, je vítězem slavného poháru lorda Stanleyho a byl vyhlášen nejproduktivnějším hráčem a nejlepším střelcem Stanley Cupu 2011. K jeho dalším úspěchům patří bronzová medaile z mistrovství světa do 20 let v roce 2005 a bronzová medaile z mistrovství světa do 18 let v roce 2004.

udělovaní ceny města panu Davidu Krejčí

udělovaní ceny města panu Davidu Krejčí

 

V roce 2009 byla Cena města Šternberka udělena těmto osobnostem na základě usnesení Zastupitelstva města Šternberka č. 744/21 ze dne 16.09.2009 a předána 15.11.2009 na Státním hradě Šternberk:

 

udělovaní ceny města paní Janě Konupčíkové

Jana Konupčíková
Cena města Šternberka udělena za celoživotní dílo v oblasti kultury a knihovnictví. Jana Konupčíková od roku 1964 pracovala v městské knihovně a v letech 1992 - 2003 působila jako její vedoucí. Stála u zrodu automatizace provozu knihovny, spolupracovala při zpracování publikací o knihovně, zavedla nové aktivity - doprovodné výstavy a kulturní akce pro návštěvníky a s knihami seznámila mnoho generací čtenářů.

 

udělovaní ceny města panu doktoru Pavlu Brogowski

MUDr. Pavel Brogowski
Cena města Šternberka udělena za celoživotní dílo v oblasti lékařství. Doktor Pavel Brogowski je zakládajícím lékařem a také primářem odd. ARO v Nemocnici Šternberk, vedl tým lékařů a sester tohoto oddělení až do roku 2001. Je iniciátorem výjezdového pracoviště rychlé záchranné služby ve Šternberku. Oddělení ARO za jeho vedení vychovalo řadu lékařů a sester, kteří pracují nejen v našem regionu, ale i v zahraničí.

 

udělovaní ceny města panu Alexovi Okůnkovi

Alois Okúnek
Cena města Šternberka udělena za celoživotní přínos v oblasti historie. Pan Alois Okúnek se celý život zabývá sběratelstvím fotografií a dokumentů o Šternberku, mnoha institucím poskytnul bezplatně materiály k publikování. Jeho záběr a obsah sesbíraných fotografií ocenily nespočetné instituce, které dodnes využívají rozsáhlý archiv pana Okúnka. Pan Okúnek se bohužel ze zdravotních důvodů nemohl předání osobně zúčastnit, cenu proto převzala jeho dcera paní Olga Doleželová.

 

udělovaní ceny města panu Petru Zlámalovi

Akademický malíř Petr Zlamal
Cena města Šternberka udělena za významné dílo v oblasti výtvarného umění. Pan Petr Zlamal je autorem mnoha realizací v oblasti užitého umění a monumentální tvorby, jeho díla jsou součástí mnoha veřejných i soukromých sbírek nejen v České republice, ale i v zahraničí. Jeho dílo jsme mohli vidět nedávno v Galerii G v Olomouci na výstavě nazvané Petr Zlamal - Archeologie paměti. Cena města byla udělena při příležitosti významného životního jubilea 60 let.

 

udělovaní ceny města panu Stanislavu Vaněkovi

P. Stanislav Vaněk
Cena města Šternberka udělena za celoživotní přínos v oblasti duchovní a kněžské. Pan Vaněk je knězem a celý jeho kněžský život je spojený se Šternberkem. V roce 1964 byl vysvěcen na kněze a své první kaplanské místo získal ve Šternberku, od roku 1972 se stal duchovním správcem a později šternberským děkanem, dnes žije na šternberské faře. Svým příkladným životem pozitivně ovlivnil několik generací obyvatel Šternberka. V letošním roce dovrší 45. rok svého působení v našem městě.

 

udělovaní ceny města panu Ing. Lubomíru Pospíšilovi

Ing. Lubomír Pospíšil
Cena města Šternberka udělena za celoživotní přínos pro město Šternberk v oblasti motoristického sportu. Pan Lubomír Pospíšil je dlouholetým vedoucím činovníkem Automotoklubu Ecce Homo Šternberk, organizátorem a pořadatelem automobilových soutěží na trati Ecce Homo. Ocenění bylo uděleno při příležitosti významného životního jubilea 70 let.
 

 

udělovaní ceny města panu Mgr. Milanu Hornišerovi

Mgr. Milan Hornišer
Cena města Šternberka udělena za přínos v oblasti kultury a zachování tradic. Pan Milan Hornišer je členem Českého sdružení přátel betlémů a je předsedou olomoucké pobočky sdružení. Je sběratelem starých papírových betlémů, propagátorem lidových řemesel, své sbírky pravidelně představuje veřejnosti na Státním hradě ve Šternberku a v dalších institucích po celé republice.

 

udělovaní ceny města panu Miroslavu Ženožičkovi

Miroslav Ženožička
Cena města Šternberka udělena za celoživotní přínos v oblasti dárcovství krve. Pan Miroslav Ženožička je členem Českého červeného kříže od roku 1978, v místní skupině českého červeného kříže pracuje od roku 1996. Je zasloužilým dobrovolným dárcem krve, absolvoval již přes 150 odběrů. V roce 2009 byl jedním z oceněných dobrovolných dárců krve na Státním hradě ve Šternberku.

 

 

udělovaní ceny města panu PhDr. Leoši Friedlovi

PhDr. Leoš Friedl
Cena města Šternberka udělena za celoživotní dílo v oblasti hudby. Pan Leoš Friedl byl dlouholetým sbormistrem Smíšeného pěveckého sboru ve Šternberku. V roce 1999 obdržel ocenění Města Šternberka za 20 let vedení Smíšeného pěveckého sboru v našem městě. Je autorem sborových písní věnovaných právě Šternberku.

 

 

V roce 2007 byla Cena města Šternberka udělena těmto osobnostem na základě usnesení Zastupitelstva města Šternberka č. 275/ 8 ze dne 03.10.2007 a předána 16.11.2007:

 

udělovaní ceny města paní Drahomíre Ševčíkové

Drahomíra Ševčíková
Nominována za celoživotní přínos občanům města Šternberka. Paní Ševčíková je zakládající členkou Sboru pro občanské záležitosti ve Šternberku. Její zásluhou byla vytvořena široká členská základna tohoto sboru a koncepce činnosti sboru, která je uplatňována dodnes. Vyniká znalostmi a orientací v oblasti vedení starých matrik, zejména těch psaných švabachem. I v dnešní době spolupracuje s radnicí ve Šternberku a pomáhá při překladech německy psaných matričních dokumentů. Svými životními postoji i zkušenostmi přispěla velkým dílem k rozvoji našeho města.

 

udělovaní ceny města panu Petru Cibovi

Petr Ciba
Nominován za významné dílo v oblasti hudby. Je dlouholetým uměleckým vedoucím šternberského orchestru Harmonie, který pod jeho vedením dosáhl významných úspěchů jak v naší republice, tak i na poli mezinárodním. Harmonie reprezentovala Českou republiku na festivalu v Japonsku a řadě festivalů u nás i v zahraničí. Tyto úspěchy mladých hudebníků jsou především zásluhou odborné a obětavé činnosti Petra Ciby.

 

udělovaní ceny města panu PhDr. Jaroslavovi Váňovi CSc.

PhDr. Jaroslav Váňa, CSc.
Nominován za významnou literární činnost. Jaroslav Váňa je zakládajícím členem Unie českých spisovatelů a Literárního klubu v Olomouci. Svou tvorbu zaměřuje nejen na publikace odborného charakteru, ale zejména na krásnou literaturu, jejímiž tématy je velmi často Šternberk, šternberské osobnosti a život v našem městě, např. knihy povídek Šternberská studna, Paralelní svět či Listí na vodě. Cena města byla udělena rovněž při příležitosti významného životního jubilea.

 

udělovaní ceny města panu Prof. RNDr. Bronislavu Hlůzovi CSc.

Prof.RNDr. Bronislav Hlůza, CSc.
Nominován za významnou vědeckou činnost. Věnuje se především mykologii, jeho specializací jsou jedovaté houby. Je soudním znalcem v oboru mykotoxikologie. Je iniciátorem založení mykologické poradny v Olomouci, dodnes aktivně spolupracuje s Ústavem soudního lékařství Univerzity Palackého. Publikoval stovky odborných a populárně naučných publikací a vědeckých prací. Je čestným členem České vědecké společnosti pro mykologii a celoživotním popularizátorem tohoto oboru.

 

udělovaní ceny města panu Liborovi Vojkůvkovi

Libor Vojkůvka
Nominován za významné dílo v oblasti výtvarného umění. Libor Vojkůvka je populární šternberskou osobností se širokým záběrem aktivit, kromě výtvarné tvorby je také nadšeným cestovatelem, entomologem, hudebníkem i bavičem. Jeho dílo bylo prezentováno v mnoha českých galeriích a výstavních síních. Svou popularitu zúročuje i v oblasti charity, spolupracuje s Nadací Bariéry Charty 77. 15. října 2007 byla v olomoucké galerii Skácelík otevřena retrospektivní výstava Libora Vojkůvky, která byla uspořádána při příležitosti jeho významného životního jubilea.

 

udělovaní ceny města panu Stanislavu Tesařovi

Stanislav Tesař
Nominován za celoživotní přínos v oblasti sportu. Je zakladatelem oddílu sportovní gymnastiky ve Šternberku, dodnes působí jako trenér tohoto oddílu. Trenérské práci se věnuje velmi intenzivně, pod jeho vedením se oddíly vypracovaly mezi elitní oddíly mládeže a oddíl mužů postoupil až do 1.ligy. Vychoval mnoho gymnastů, kteří sbírali a stále sbírají vavříny na krajských přeborech, přeborech České obce sokolské i na Mistrovstvích České republiky. Ke sportu vedl i své syny, kteří pod jeho vedením získali 1.výkonnostní třídu. Pro své zkušenosti, obětavost a nasazení je velkým vzorem pro ostatní sportovce i trenéry.

 

V roce 2004 byla Cena města Šternberka udělena těmto osobnostem na základě usnesení Zastupitelstva města Šternberka č. 366/16 ze dne 02.02.2005 a předána 06.04.2005:

 

udělovaní ceny města panu Jiřímu Holzmannovi

Jiří Holzmann
Nominován za přínos pro město Šternberk v oblasti kultury za zpracování a vydání publikace „ Šternberská amatérská hudební scéna od roku 1945 do současnosti ", která byla vydána v roce 2004 a za přípravu a realizaci výstavy fotografií s hudební tématikou, která se uskutečnila v červnu a červenci loňského roku v prostorách Městské knihovny. Jde o významný kulturní počin, který zmapoval značnou část hudebních dějin města.

 

udělovaní ceny města panu Jiřímu Kočí

Jiří Kočí
Nominován za přínos pro město Šternberk za celoživotní dílo v oblasti kultury, historie a pedagogickou činnost. Pan Jiří Kočí byl městským kronikářem, kroniku města příkladně vedl téměř třicet let a stále se aktivně podílel na kulturním životě města. Cena města byla udělena také při příležitosti významného životního jubilea.

 

 

udělovaní ceny města panu Františku Konečnému

František Konečný
Nominován za přínos pro město Šternberk za celoživotní dílo v oblasti sportu, zasloužil se výrazným způsobem o rozvoj sportu, zejména v oblasti lyžování, orientačního a přespolního běhu, oddíl orientačního běhu ve Šternberku patří i jeho zásluhou k nejlepším oddílům v republice, pan Konečný má za sebou třicet let aktivní práce s mládeží a i on osobně je stále aktivním sportovcem a rozhodčím při soutěžích.

 

udělovaní ceny města panu Ing. Pavlu Matouškovi

Ing. Pavel Matoušek
Nominován za přínos pro město Šternberk v oblasti horolezeckého sportu, zejména za sportovní výkon - výstup na osmitisícový vrchol Šiša Pangma v Himalájích, který uskutečnil v roce 2004. Pavel Matoušek byl vedoucím celé expedice a historicky prvním šternberským občanem, který zdolal osmitisícovku.

 

 

udělování ceny města - Josefu Sedlákovi

Josef Sedlák
Nominován za přínos pro město Šternberk za celoživotní dílo v oblasti kultury, literatury, historie a pedagogickou činnost a při příležitosti nadcházejícího životního jubilea. Josef Sedlák získal řadu ocenění, např. v mezinárodní soutěži "Evropský fejeton Brno 99" za fejeton "Cesta do Hořic" a další.

 

 

udělovaní ceny města panu Františku Vrzalovi

František Vrzala
Nominován za přínos pro město Šternberk za vlastenectví a hrdinství, které projevil jako plukovník Československé armády za II.světové války, působil mimo jiné v československých jednotkách ve Francii a Velké Británii, v roce 1944 se zúčastnil jako velitel bojové skupiny vojenských operací při Slovenském národním povstání, v tomtéž roce byl zajat gestapem a transportován do koncentračního tábora Mauthausen, po osvobození tábora americkou armádou se vrátil domů. Za účast v zahraničním odboji a za svůj podíl při vojenských operacích byl oceněn československým válečným křížem a řadou jiných domácích i zahraničních vyznamenání. Cena města byla udělena in memoriam.

 

V roce 2002 byla Cena města Šternberka udělena těmto osobnostem na základě usnesení Zastupitelstva města Šternberka č. 501/30 ze dne 25.09.2002 a předána 21.10.2002:

 

udělovaní ceny města panu MUDr. Vítu Jedelskému

MUDr. Vít Jedelský
Nominován za přínos pro město za celoživotní dílo v oblasti lékařství. Založil ve Šternberku základy vynikající tradice neurologie, v tomto oboru působil téměř 50 let. Působil 13 let jako ředitel nemocnice ve Šternberku.

 

 

udělovaní ceny města paní Mgr. Vlastě Hlůzové

Mgr. Vlasta Hlůzová
Nominována za významný přínos v oblasti regionální historie. Dlouhá léta působila jako učitelka na základní škole Dr. Hrubého a po odchodu do důchodu se začala hlouběji věnovat regionální historii. Její zásluhou byla vydána část pozůstalosti Karla Morava (Staré šternberské obrázky, Bloudění Marty vojandy) a Pověstí z obcí na Šternberku Josefa Valíčka. Vydala dvě autorské publikace Šternberské ulice a Pověsti nepověsti šternberských ulic. 

 

 

udělovaní ceny města panu Josefu Knopfovi

 

Josef Knopf
Nominován za přínos v oblasti kultury, zejména za zpřístupnění Handkeho galerie v objektu bývalého augustiniánského kláštera. Tento prostor se stal jeho zásluhou místem setkávání, prezentačním a místem pořádáni kulturních a společenských aktivit.

 

 

 

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2021:
13 479


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky